Lumaktaw sa pangunahing nilalaman Pangunahing Nilalaman

Arizona, we’ve got you covered

Walang bayad o murang saklaw sa kalusugan mula sa Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare. Learn about UnitedHealthcare Medicaid health plans we offer in Arizona.

Ang pagtulong sa mga tao ang nasa puso ng lahat ng aming ginagawa

All Arizonians deserve affordable health care, including you. Sa UnitedHealthcare Community Plan, tinutulungan namin ang mga tao na mamuhay nang mas malusog.

We offer a variety of plans for you and your family to get healthy — and stay healthy. We cover adults, people with disabilities, expectant moms and children.

Whatever plan you choose, we’ll help you get the care you need

Providing Arizona Medicaid coverage for over 40 years

Maraming iba’t ibang provider ng serbisyo ng network

Walang-bayad na mga virtual na pagpapatingin

Mga inireresetang gamot

Gumawa ng aksyon upang maiwasan ang trangkaso. Naipakitang napipigilan ng pana-panahong bakuna sa trangkaso ang mga sakit na trangkaso, pagpapatingin sa doktor at pagpapaospital, at maaaring makapagligtas ito ng buhay para sa mga bata. UnitedHealthcare plans cover pneumonia, influenza, and shingles shots.

Arizona, we’re here to help you access care and resources for Coronavirus (COVID-19).

Arizona health plans as low as $0 cost


AHCCCS

 • No or low cost
 • Mga indibidwal na mababa ang kita
 • Low-income families
 • Pregnant individuals
 • Children and young adults

Programa sa mga Kapansanan sa Pag-unlad

Children and adults who qualify based on income and health needs with conditions such as:

 • Autism spectrum disorder
 • Epilepsy
 • Cerebral palsy
 • Down syndrome
 • Other cognitive disabilities

Pangmatagalang Pangangalaga

Our Long Term Care Plan is people of all ages who have a long-term disability due to age, illness, or injury based on income and health needs.

Mga Itinatampok na Programa


Healthy Kids are Ready to Learn

AHCCCS or KidsCare members ages 3-19 who complete a well-care visit between June 5 and September 5, 2023 are eligible for a gift card.

 • Earn a $25 gift card when you complete an annual well-care visit.
 • Childhood and teen well-care visits are covered by AHCCCS.
 • Well-care visits provided by PCPs and OBGYNs include screenings and www.azahcccs.gov/wellcare preventive measures.

Matuto Nang Higit Pa
Healthy Kids Flyer
AHCCCS Information
Long Term Care Information
Developmental Disabilities Program Information


We Cover Arizona

With one of the widest networks in Arizona, UnitedHealthcare is proud to offer health care coverage for the past 40 years to people through Medicaid, Medicare, Exchanges and commercial plans. We look forward to helping you get the health care you deserve and need.


Medicaid: Higit pa para sa Iyo sa 2023

Ang ilan sa mga benepisyo na maaaring kwalipikado ka ay kinabibilangan ng:

 • Pre and postnatal care for pregnant individuals and newborns
 • Malaking network ng provider
 • Saklaw sa inireresetang gamot
 • Mental heath coverage
 • Mga serbisyong paggamot sa sakit sa paggamit ng substance
 • Mga taong maaaring nakakaranas ng stress, depresyon, pagkabalisa o paggamit ng droga o alkohol

Dual Special Needs Plans in 2023

Arizonans on a UnitedHealthcare Dual Special Needs Plan (or dual health plan) get many extra benefits beyond those you get with either Original Medicare or Medicaid.

Kasama rito:

 • Monthly credit to buy healthy food and OTC products and pay utility bills
 • An allowance for covered types of preventive and comprehensive dental 
 • $0 na copay sa lahat ng saklaw na generic at branded na reseta kabilang ang paghahatid sa bahay

Individual & Family Plan

 • Those who do not qualify for AHCCCS or are over-income for AHCCCS.
 • Under 65 or not eligible for Medicare.
 • Individuals or families that do not have employer offered health insurance.

Mobile app ng UnitedHealthcare

Makakuha ng impormasyon nasaan ka man gamit ang UnitedHealthcare mobile app. I-download ang UnitedHealthcare mobile app sa iyong Apple® o Android® na smartphone o tablet at tingnan kung gaano kadaling maghanap ng mga malapit na doktor, tingnan ang Handbook ng Miyembro, humanap ng tulong at suporta sa iyong komunidad, o tingnan ang iyong ID card.

Scan here to easily download the App
UHC App QR Codes

Assurance Wireless

As a member of UnitedHealthcare Community Plan, you may qualify for Assurance Wireless a government Lifeline Assistance program that provides a mobile phone and service plan, at no cost.

As an Assurance Wireless customer, you can easily access:

 • Health-related information from UnitedHealthcare
 • Benefit and program reminders via text for you and your family
 • UnitedHealthcare Member Services

Already have Lifeline? You can switch from your current service provider.

Choose the Lifeline service that’s right for you.

Visit AssuranceWireless.com/partner/buhc to apply or learn more about Assurance Wireless Lifeline plans. Get ready to enjoy mobile health support at no cost to you.


Sanvello

On-demand help with stress, anxiety and depression

Sanvello is an app that offers clinical solutions to help dial down the symptoms of stress, anxiety and depression - anytime. Connect with powerful tools that are there for you when symptoms come up. Stay engaged each day for benefits you can feel.  Use Sanvello whenever you need to track your progress and stay until you feel better. You can upgrade to premium at no cost by following these steps:

 1. Download the app at sanvello.com and open it. 
 2. Create an account and choose "upgrade through insurance."
 3. Search for and select UnitedHealthcare, then enter the information available on your UnitedHealthcare medical insurance card.

Download today

More information is available at sanvello.com. Email info@sanvello.com with any questions. 

Reading-newsltter

Healthy First Steps

Bumuo ng malusog na kinabukasan para sa iyo at sa iyong sanggol at makakuha ng magagandang reward sa pamamagitan ng Healthy First Steps. Tutulungan ka ng aming programang magawa ang mga tamang hakbang para mapanatiling malusog ang iyong sarili at ang iyong sanggol. At maaari kang makakuha ng reward na $20 para lang sa pag-sign up.

Tutulungan ka namin:

 • Pumili ng provider sa pagbubuntis at isang pediatrician (doktor ng bata)
 • Mag-iskedyul ng mga pagpapatingin at pagsusuri at ayusin ang mga masasakyan papunta sa mga pagpapatingin mo
 • Makakuha ng mga reward para sa pagpunta sa mga pagpapatingin sa kabuuan ng iyong pagbubuntis at sa unang 15 (na) buwan ng buhay ng sanggol.

If you think you may be pregnant or as soon as you know you are pregnant, call Healthy First Steps at 1-800-599-5985 or visit our website at UHCHealthyFirstSteps.com.

Reading-newsltter

Newsletter ng miyembro ng HealthTalk

Online na ngayon ang aming newsletter sa HealthTalk. Ang mga newsletter ay mahusay na paraan upang malaman ang tungkol sa aming planong pangkalusugan at mahahalagang paksa sa kalusugan.

Maaari mo itong mabasa kahit kailan, saan mo man gusto. Bumalik dito tuwing tatlong buwan para sa isang bagong edisyon.

Medicaid Newsletter Ingles | Español
Medicaid Bonus Spring Newsletter Ingles | Español

Developmental Disabilities Newsletter Ingles | Español
Developmental Disabilities Bonus Spring Newsletter Ingles | Español

Long Term Care Newsletter Ingles | Español
Long Term Care Bonus Spring Newsletter Ingles | Español

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink