Lumaktaw sa pangunahing nilalaman Pangunahing Nilalaman

Missouri, sagot ka na namin

Walang bayad na saklaw sa kalusugan mula sa UnitedHealthcare Community Plan. Learn about UnitedHealthcare Community Plan benefits through MO HealthNet Managed Care.

Ang pagtulong sa mga tao ang nasa puso ng lahat ng aming ginagawa

All Missourians deserve affordable health care and more people than ever are eligible for no-cost health coverage. This includes working adults, families, people with disabilities, pregnant women and children. You may qualify too. At UnitedHealthcare Community Plan, we’re committed to making a difference in each member’s life with your MO HealthNet Managed Care coverage. Plus, we offer a large provider network in Missouri, which gives you more options to choose doctors and specialist that fit your health care needs. We take great pride in the quality of service we provide to all our Missouri members. We look forward to serving you.

See why Missourians choose UnitedHealthcare

Anuman ang planong pipiliin mo, tutulungan ka ng UnitedHealthcare na makuha ang pangangalaga na kailangan mo.

 • Maraming iba’t ibang provider ng serbisyo ng network
 • Walang-bayad na mga virtual na pagpapatingin

MO HealthNet coverage has expanded. Eligibility in the state of Missouri expanded in October 2021 allowing more adults between the ages of 19-64 to qualify based on income.

Our UnitedHealthcare team recently partnered with Dream Builders and the St. Louis Cardinals to distribute 250 coats to the Hickey Elementary students in St. Louis. 

Mga planong pangkalusugan ng Missouri simula sa halagang $0


MO HealthNet Managed Care Plan:

 • No-cost
 • Mga buntis at bata
 • Families
 • Adults age 19–64

MO Dual Special Needs Plans:

 • Those qualifying for both MO HealthNet and Medicare
 • Individuals 65 and up
 • Mga bulag at may kapansanan na indibidwal
 • Higit pang benepisyo kumpara sa Original Medicare

Mga Itinatampok na Programa


MO HealthNet Coverage has Expanded

Eligibility in the state of Missouri expanded in October 2021 allowing more adults between the ages of 19-64 to qualify based on income. If you make less that $17,130 per year, you may be able to receive coverage. If you qualify, you'll receive all the standard MO HealthNet benefits including doctor visits, vision, and dental. Enrollment is through the state. You can see if you qualify, and apply for coverage at mydss.mo.gov

  Monthly Income Annual Income
1. $1,428  $17,130
2. $1,931 $23,169
3. $2,434 $29,207
4. $2,937 $35,245
Additional persons +$503 +$6,038

We cover Missouri

We offer health coverage to beneficiaries of MO HealthNet Managed Care in all counties of the state. Enrollment is open year-round.


UnitedHealthcare Community Plan: Higit pa para sa iyo sa 2023

Our MO HealthNet Managed Care plan offers a range of benefits. It’s for children, families, pregnant women and adults who meet income requirements. We also offer support to adults with special health care needs.

 • Unlimited primary care visits
 • Pangangalaga sa pagbubuntis
 • Vision coverage including routine eye exams and prescription lenses
 • Dental coverage including cleanings, checkups and dental work
 • In-home medical and safety equipment
 • Help to quit tobacco 

Dual Special Needs Plans in 2023

Missourians on a UnitedHealthcare Dual Special Needs Plan (or dual health plan) get many extra benefits beyond those you get with either Original Medicare or MO HealthNet.

Kasama rito:

 • A monthly credit to buy healthy food and OTC products or pay utility bills
 • An allowance for covered types of preventive and comprehensive dental
 • $0 copay on yearly routine eye exam and an eyewear allowance with free lenses

MO HealthNet Managed Care care management program

If you’re a UnitedHealthcare member with serious, ongoing health care needs, a care manager can really help.

Your care manager will:

 • Work with you, your family members and friends on a plan of care
 • Explain medical terms in plain language
 • Coordinate your doctor appointments
 • Provide your care team with your medical records
 • Connect you with local resources and services

24-hr Nurseline

Makipag-usap sa isang rehistradong nars anumang oras 24/7 upang makakuha ng mga sagot sa anumang tanong o alalahanin na may kaugnayan sa kalusugan.

Gagawin ng aming mga nurse na:

 • Bigyang-pansin ang mga sintomas
 • Tumulong sa pangangalaga sa sarili
 • Payuhan ka tungkol sa pagkuha ng pangangalaga sa pagpapatingin sa isang doktor o sa isang sentro ng agarang pangangalaga
 • Tulungan kang malaman kung kailan dapat pumunta sa emergency room
UnitedHealthcare Community Plan members can call 1-866-351-6827 TTY 711

Transportasyon

Rides to and from medical appointments are covered if you qualify and have no other way to get there. The appointment must be with a UnitedHealthcare Community Plan network provider.

UnitedHealthcare Community Plan will get you a ride that meets your needs.

UnitedHealthcare Community Plan members can call 1-866-292-0359 TTY 711 

Reading-newsltter

Newsletter ng miyembro ng HealthTalk

Online na ngayon ang aming newsletter sa HealthTalk. Ang mga newsletter ay mahusay na paraan upang malaman ang tungkol sa aming planong pangkalusugan at mahahalagang paksa sa kalusugan.

Maaari mo itong mabasa kahit kailan, saan mo man gusto. Bumalik dito tuwing tatlong buwan para sa isang bagong edisyon.

Medicaid Newsletter Ingles | Español

Matutunan ang tungkol sa mga uri ng plano

MO HealthNet Managed Care Program

MO Healthnet Expansion is health insurance coverage for individuals based on income.

Mga Dalawahang Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan (Dual Special Needs Plans, D-SNP)

Dual Special Needs Plans (also called dual health plans or D-SNPs for short) are for people who get both MO HealthNet and Medicare. Sinasaklaw ng mga dual na plano ang mga pagpapatingin sa doktor, pananatili sa ospital, at inireresetang gamot. Nag-aalok ang mga ito ng mas maraming benepisyo at karagdagang tampok kaysa sa Original Medicare. You’ll keep all your MO HealthNet benefits too.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink