Lumaktaw sa pangunahing nilalaman Pangunahing Nilalaman

Wisconsin, we’ve got you covered

The UnitedHealthcare Community plan of Wisconsin offers you and your family either no-cost or lost-cost coverage. Learn about UnitedHealthcare Medicaid health plans we offer in Wisconsin.

Ang pagtulong sa mga tao ang nasa puso ng lahat ng aming ginagawa

All individuals and families in Wisconsin deserve affordable health care, including you. Sa Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare, tinutulungan namin ang mga tao na mamuhay nang mas malusog.

We offer many plans to help all individuals and families in Wisconsin get healthy — and stay healthy. We cover children, expecting moms, people with disabilities and adults with our Wisconsin Medicaid plan.

See why individuals and families across Wisconsin choose UnitedHealthcare

Whatever plan you choose, we’ll help you get the care you need.

 • Maraming iba’t ibang provider ng serbisyo ng network
 • Walang-bayad na mga virtual na pagpapatingin

UnitedHealthcare Community Plan of Wisconsin has health education programs, services and materials to help you improve your health and manage illness at no cost to you.

Keep your Medicaid benefits

With the State of Wisconsin MyACCESS mobile app, you get renewal reminders from ForwardHealth to help you stay enrolled with UnitedHealthcare. You can also use the app to check your state benefits, submit documents, and check eligibility for grocery support, childcare costs and career skills help 24/7. Go to access.wisconsin.gov to download the app or learn more.


WI Medicaid Plans:

 • No or low-cost
 • Mga buntis na babae
 • Families with children
 • Mga indibidwal na mababa ang kita na may mga pamilya
 • Mga taong may kapansanan
 • Mga Senior

WI Dual Special Needs Plans:

 • Low-cost
 • Those qualifying for both Medicare and Medicaid
 • Seniors 65+
 • People with disabilities ages 35+
 • More benefits than either Medicaid or Original Medicare

Mga itinatampok na programa


We cover Wisconsin

We offer a wide choice of providers and specialists. There are no costs to you for most benefits and services.

Benefits for all WI plans include:

 • Choice of providers and specialists
 • 24 na oras. Hotline ng Nars
 • Mga serbisyo sa kalusugan ng pag-uugali ng outpatient
 • Vision and hearing exams
 • Pangangalaga sa ospital
Reading-newsltter

Wisconsin: Higit pa para sa iyo sa 2023

As a UnitedHealthcare member, you’ll get extra benefits that some plans don’t offer.

 • UnitedHealthcare Healthy First Steps® program for moms and babies
 • Diabetes prevention program
 • Mga virtual na pagbisita
 • Unlimited primary care
 • Agarang pangangalaga
 • Personal care managers
 • Text4baby
 • Help with quitting smoking
 • Mga advocate na miyembro
 • Reminder programs to help you meet your personal health goals
 • Mobile App ng UnitedHealthcare

Mga virtual na pagbisita

Hindi sa lahat ng pagkakataon ay madaling makakapagpatingin sa doktor nang personal. Virtual visits (or telehealth) lets you talk to a doctor 24/7 using your computer, tablet or smartphone. Telehealth is a good choice for common conditions that have standard treatments. Narito ang ilang halimbawa:

 • Sipon, trangkaso, at lagnat
 • Cough, aches and sore throat
 • Allergies, skin rash and irritation
 • Impeksyon sa daanan ng ihi/pantog
 • Mga impeksyon sa tainga
 • Mga impeksyon sa sinus
 • Migraine/pananakit ng ulo
 • At marami pa

Health and wellness programs

Get tools to help you live a healthier life. Our health and wellness programs give you added support with:

 • Immunizations, vaccines and well visits
 • Member advocate - dedicated staff who help you access the services and support you need.  
 • Reminder programs to help you meet your personal health goals
 • Personal care managers
 • Help to quit smoking
 • Free health education classes and resource library

Your mental health is important to us

Millions of people in the U.S. are affected by mental health issues each year. If you struggle with stress, anxiety, depression or other issues, help is at hand. As a UnitedHealthcare member, you have access to the Sanvello app at no cost through your health plan.

 • Daily mood tracking — Answer simple questions each day to capture your current mood, find patterns and review your progress.
 • Coping tools — Reach for just the right tool to relax, be in the moment or manage stressful situations, like taking a test or morning dread.
 • Guided journeys — Designed by experts for a range of needs, journeys use clinical solutions to help you feel more in control and build long-term life skills.
 • Personalized progress — Through weekly check-ins, Sanvello creates a roadmap for improvement. Track where you are, set goals and make strides week by week.
 • Community support — Connect with a large community of people and share advice, stories and insights — anytime, anywhere.

Moms and kids get even more

If you’re pregnant, get the extra support you need.

 • Pre- and postnatal visits (before and after giving birth)
 • UnitedHealthcare Healthy First Steps® rewards program
 • Text4Baby text messages on pregnancy and care
 • Wellhop for Mom & Baby (free online and community resource)

Ang mas malusog na pamumuhay ay nasa iyong hinaharap

Pagpapanatili ng malusog na timbang. Pagtigil sa hindi malusog na gawi. Paggawa sa kung ano ang kailangan para mapanatiling malusog ka at ang iyong pamilya. It all may seem so hard at times. Ngunit mayroon kaming mga programa na makakatulong. Ang aming UnitedHealthcare Healthy Behaviors program ay nagbibigay sa iyo ng access sa isang personal na tagapagturo ng kalusugan at mga mapagkukunan upang tumulong sa mga bagay tulad ng:

 • Pagbabawas ng timbang
 • Paghinto sa paninigarilyo
 • Substance use disorders
 • Pangangalaga sa pagbubuntis at bagong silang na sanggol (UnitedHealthcare Healthy First Steps®)

Ang aming mga tagapagturo ng kalusugan ay makikipagtulungan sa iyo at sa iyong (mga) doktor upang tulungan kang magtakda ng mga layunin at subaybayan ang pag-usad mo. Magkakaroon ka rin ng pagkakataong makakuha ng mga reward kapag naabot mo ang ilang partikular na milestone.

Reading-newsltter

Newsletter ng miyembro ng HealthTalk

Online na ngayon ang aming newsletter sa HealthTalk. Ang mga newsletter ay mahusay na paraan upang malaman ang tungkol sa aming planong pangkalusugan at mahahalagang paksa sa kalusugan.

Maaari mo itong mabasa kahit kailan, saan mo man gusto. Bumalik dito tuwing tatlong buwan para sa isang bagong edisyon.

Medicaid Newsletter Ingles | Español 

Matutunan ang tungkol sa mga uri ng plano

Mga plano ng Medicaid

Ang Medicaid ay isang insurance sa kalusugan para sa mga taong mababa ang kita. Maaari kang makakuha ng Medicaid kung ikaw ay buntis, may mga anak, o namumuhay nang may kapansanan. Sa ilang kaso, maaari ding maging kwalipikado ang iba pang nasa hustong gulang. Mababa ang gagastusin mo at nakabatay ito sa kakayahan mong magbayad. Mahalagang malamang magkakaiba sa bawat estado ang mga patakaran at saklaw ng Medicaid.

Mga Dalawahang Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan (Dual Special Needs Plans, D-SNP)

Ang mga dual special needs plan (tinatawag ding mga “dual” plan) ay para sa mga taong may Medicare at Medicaid. Sinasaklaw ng mga dual na plano ang mga pagpapatingin sa doktor, pananatili sa ospital, at inireresetang gamot. Nag-aalok ang mga ito ng mas maraming benepisyo at karagdagang tampok kaysa sa Original Medicare. Mapapanatili mo rin ang lahat ng benepisyo mo sa Medicaid.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink