Lumaktaw sa pangunahing nilalaman
Pangunahing Nilalaman

Makakuha ng higit pa sa pamamagitan ng isang Dual Special Needs na Plan

Ang UnitedHealthcare Dual Complete® ay para sa mga taong may Medicaid at Medicare. Mapapanatili mo ang lahat ng iyong benepisyo sa Medicaid, at makakakuha ka ng higit pang benepisyo nang walang dagdag na gastos sa iyo.

Karaniwang kasama sa Mga Dual Special Needs na Plan ang:

Coverage para sa Ngipin

Karaniwang pangangalaga sa ngipin na may $0 na mga copay sa mga saklaw na uri ng pang-iwas at komprehensibong serbisyo sa ngipin.2

Saklaw ng Inireresetang Gamot

Ang saklaw sa inireresetang gamot na may paghahatid sa bahay ay palaging kasama sa mga planong Dalawahan sa mga Espesyal na Pangangailangan, na karamihan ay may $0 na copay sa lahat ng saklaw na generic at branded na mga reseta. 

Mga Produktong Over-The-Counter (OTC)

Prepaid card na pambili ng daan-daang naaprubahang item na nauugnay sa kalusugan nang libre sa iyo, kabilang ang mga karaniwang gamot na nabibili nang walang reseta (over-the-counter, OTC).3

Benepisyo ng Masusustansyang Pagkain

Prepaid card na pambili ng mga saklaw na grocery sa maraming retailer o online.3

Saklaw sa Paningin

Walang copay sa taunang karaniwang pagsusuri sa mata at allowance sa eyewear na may mga libreng lente.5

Tulong sa Transportasyon

$0 na copay para sa mga pagsakay papunta o mula sa tanggapan ng doktor o parmasya.

Narito ang tatlong madaling pagpipilian para makapagsimula ka:

Tumawag sa isang lisensyadong ahente ng pagbebenta

1-844-812-5967, TTY: 711
Mga Oras: 8 AM hanggang 8 PM, 7 araw sa isang linggo*
Se habla español.

Maghanap ng plan sa iyong lugar

Makipagkita sa isang lisensyadong ahente ng pagbebenta

Kumpletuhin ang form ng kahilingan at makikipag-ugnayan sa iyo ang isang ahente para magtakda ng oras na makapag-usap.

Mas maraming tao ang nagtitiwala sa amin para sa kanilang seguro sa dalawahan na planong pangkalusugan kaysa sa anumang iba pang kumpanya ng seguro1

Sa UnitedHealthcare Dual Complete, makakakuha ka ng:

Mas maraming pagpipilian at patnubay
  • Pumili mula sa malawak na hanay ng mga pagpipilian ng plano, makakuha ng mga sagot sa iyong mga tanong sa Medicare at Medicaid, at maunawaan kung paano gamitin ang iyong mga benepisyo.
Mas maraming halaga sa abot-kaya at mataas na kalidad na saklaw
  • Tamasahin ang mga karagdagang serbisyo tulad ng mga karaniwang serbisyong acupuncture, taunang pagpapa-check up sa bahay upang makatulong na manatiling napapanahon sa iyong kalusugan sa pagitan ng mga pagbisita, at higit pa.4
Higit pang pag-access sa mga naisapersonal na serbisyo at tulong sa pamamahala ng iyong pangangalaga
  • Magkaroon ng access sa aming malaking network ng tagapagbigay ng serbisyo nang walang kinakailangang referral at isinapersonal na tulong sa pag-aayos ng pangangalaga sa kaginhawaan ng iyong sariling tahanan.

Tingnan kung paano gumagana ang Dual Complete

Kapag mayroon kang parehong Medicaid at Medicare, maaaring kailanganin mo ng higit pang saklaw at suporta. Maaaring makatulong ang UnitedHealthcare Dual Complete. Panoorin ang video upang matuto pa.

Makakuha ng hanggang tatlong daang dolyar sa isang buwan para pambili ng 

masustansyang pagkain,

mga produktong OTC

at pati pambayad ng mga bayarin sa utility sa bahay.

Sa UnitedHealthcare Dual Complete, may higit pa para sa iyo.


*Sa HI at AK, 8 AM hanggang 8 PM Lunes hanggang Biyernes, 8 AM hanggang 5 PM Sabado at Linggo.
Nag-iiba-iba ang mga benepisyo, feature at/o device ayon sa plano/lugar. May mga nalalapat na limitasyon at pagbubukod. Ang laki ng network ay nag-iiba ayon sa merkado.
1 Batay sa CMS at Data ng Panloob na Pagpapatala ng Kumpanya sa Agosto 2021.
2 $0 na bahagi sa gastos para sa pangangalaga ng ngipin sa loob ng network, mga tinukoy lang na serbisyo. Kung nag-aalok ang iyong plano ng saklaw sa ngipin na wala sa network at nagpatingin ka sa isang dentista na wala sa network, maaari kang singilin nang mas malaki, kahit para sa mga serbisyong nakalista bilang $0 na copay.
3 Ang mga benepisyo ng OTC at Malusog na Pagkain ay may mga timeframe sa pagkapaso. Tumawag sa plano o sumangguni sa iyong Ebidensya ng Saklaw (Evidence of Coverage, EOC) para sa higit pang impormasyon.
4 Ang UnitedHealthcare® HouseCalls ay maaaring hindi magagamit sa lahat ng lugar.
5 Ang allowance para sa mga contact o frame na may standard (solo, bi-focal, tri-focal o standard na Tier I na progresibo) na mga lens ay saklaw nang buo alinman sa taun-taon o bawat dalawang taon.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink