Lumaktaw sa pangunahing nilalaman
Pangunahing Nilalaman

Paano mag-enroll sa UnitedHealthcare Hoosier Care Connect

Kunin ang pangangalagang pangkalusugan na nararapat sa iyo.

Ang Hoosier Care Connect ay isang programa na nagseserbisyo sa mga miyembrong may edad na, bulag o may kapansanan, kasama rin ang mga batang nasa ilalim ng pangangalaga ng ampunan at mga ward ng Estado.

Available ang planong ito sa lahat ng Indiana county.

Paano mag-enroll

Tingnan kung kwalipikado ka at mag-enroll:

Online:

Bisitahin ang website ng Estado ng Indiana

Tumawag sa:

Tumawag sa 1-800-403-0864

Sa personal:

Bisitahin ang isang lokal na tanggapan ng FSSA. Maghanap ng opisina na malapit sa iyo.

Kailangan ng tulong?

Magagawa ng aming mga espesyalista sa plano ng Hoosier Care Connect na sumagot ng mga tanong at tutulungan kang mag-enroll.

Tumawag sa amin nang toll-free sa 1-800-832-4643, TTY 711-
8 AM–8 PM ET, Lunes-Biyernes

Makatutulong din kami sa mga serbisyo ng interpreter, kabilang ang American Sign Language.

Matuto pa tungkol sa iyong mga benepisyo sa Hoosier Care Connect

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink