Lumaktaw sa pangunahing nilalaman
Pangunahing Nilalaman

UHC Dual Complete IN-S002 (PPO D-SNP) Mga Hakbang sa Pagpapatala

Mga hakbang upang makumpleto ang iyong enrollment

Salamat dahil naisip mo ang isa sa aming mga Dual Eligible health plan. Upang pasimplehin ang pagpapa-enroll, sundin ang mga hakbang na ito:

Hakbang 1

Tiyaking nakakatugon ang planong pangkalusugan sa iyong mga pangangailangan. Halimbawa:

 • Tiningnan mo ba ang eligibility criteria?
 • Nasa network ba ang iyong doktor?
 • Sakop ba ang mga gamot na kailangan mo?
 • Mayroon bang malapit na ospital sa network?

Gamitin ang kahon ng Maghanap ng mga Provider at Mga Nada-download na Resource sa page ng mga detalye ng plano upang mahanap ang mga sagot sa mga ito at iba pang mahahalagang tanong. O kaya, tawagan lang kami. 

Hakbang 2

Tipunin ang ilang dokumento na kakailanganin mo para mag-enroll:

 • Isang listahan ng iyong mga inireresetang gamot.
 • Iyong Social Security number.
 • Iyong Medicare card, kung mayroon ka:
Medicare Card
 • Iyong Medicaid card ng estado, kung mayroon ka:
Indiana Medicaid Card

Hakbang 3

Pumili sa isa sa aming iba pang opsyon sa pagpapa-enroll sa ibaba:

 • Magpatala sa pamamagitan ng telepono: tawagan kami sa 1-844-812-5967 / TTY: 711 o gamitin ang iyong gustong serbisyo ng relay, 8:00 am hanggang 8:00 pm lokal na oras, 7 (na) araw sa isang linggo para magsimula
 • Makipagkita sa isang ahente: Maghanap ng ahente sa iyong lugar
 • Mag-enroll sa pamamagitan ng mail:

Application

Enrollment Kit

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink