Lumaktaw sa pangunahing nilalaman
Pangunahing Nilalaman

Panghanap ng Plano

  1. Lokasyon at Edad

  2. Medicaid at Medicare

  3. Ang Iyong mga Resulta

Ano ang iyong ZIP code?

Magpasok ng 5-digit na ZIP code
Mangyaring maglagay ng wastong Zip Code.

Pakipili ang inyong county.

Mangyaring pumili ng isang opsyon.

Paumanhin, kasalukuyang hindi kami nag-aalok ng mga plano ng Medicaid o Dual Special Needs sa iyong lugar.

Kung naghahanap ka ng mga plano ng UnitedHealthcare Medicare,

bisitahin ang uhc.com/medicareupang makita ang mga karagdagang plano sa iyong lugar.

Upang malaman ang higit pa tungkol sa pagiging kwalipikado sa Medicare, Medicaid at dalawahang planong pangkalusugan, bisitahin ang aming Sentro ng Sanggunian.

Ikaw ba ay 65 o mas matanda?

Mangyaring pumili ng isang opsyon.
Kanselahin
Kasalukuyan ka bang nakatala para sa mga benepisyo ng {{stateName.trim()}} Medicaid?
Mangyaring pumili ng isang opsyon.

Sinasaklaw ba ng Medicaid ang lahat ng iyong medikal na gastos?

Mangyaring pumili ng isang opsyon.

Tumatanggap ka ba ng karagdagang tulong mula sa estado?

Mangyaring pumili ng isang opsyon.

Kwalipikado ka ba para sa Medicare dahil sa pagtanggap ng mga benepisyo sa Kapansanan ng Social Security o ilang mga benepisyo ng Railway Retirement Board?

Mangyaring pumili ng isang opsyon.

Upang maging karapat-dapat para sa isang plano sa kalusugan ng Medicaid mula sa Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare, kailangan mong maging karapat-dapat para sa Medicaid.

Upang maging kwalipikado para sa isang Dual Special Needs na plano mula sa UnitedHealthcare Community Plan, kailangan mong maging karapat-dapat para sa o naka-enrol sa Medicaid.

Gayunpaman, maaaring kwalipikado kang makakuha ng plano ng Medicare. Tingnan ang mga plano ng UnitedHealthcare Medicare

Upang malaman ang higit pa tungkol sa pagiging kwalipikado sa Medicare, Medicaid at dalawahang planong pangkalusugan, bisitahin ang aming Sentro ng Sanggunian.

Upang maging karapat-dapat para sa isang plano sa kalusugan ng Medicaid mula sa Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare, kailangan mong maging karapat-dapat para sa Medicaid.

Upang maging kwalipikado para sa isang Dual Special Needs na planomula sa UnitedHealthcare Community Plan, kailangan mong maging karapat-dapat para sa o naka-enroll sa Medicaid.

Maaaring kwalipikado kang makakuha ng plano ng Medicare mula sa UnitedHealthcare. Tingnan ang mga plano ng Medicare

Upang malaman ang higit pa tungkol sa pagiging kwalipikado sa Medicare, Medicaid at dalawahang planong pangkalusugan, bisitahin ang aming Sentro ng Sanggunian.

Upang maging karapat-dapat para sa isang plano sa kalusugan ng Medicaid mula sa Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare, kailangan mong maging karapat-dapat para sa Medicaid.

Upang maging kwalipikado para sa isang Dual Special Needs na plano mula sa UnitedHealthcare Community Plan, kailangan mong maging karapat-dapat para sa o naka-enrol sa Medicaid.

Maaaring kwalipikado kang makakuha ng plano ng Medicare mula sa UnitedHealthcare. Tingnan ang mga plano ng Medicare

Upang malaman ang higit pa tungkol sa pagiging kwalipikado sa Medicare, Medicaid at dalawahang planong pangkalusugan, bisitahin ang aming Sentro ng Sanggunian.

Upang maging karapat-dapat para sa isang plano sa kalusugan ng Medicaid mula sa Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare, kailangan mong maging karapat-dapat para sa Medicaid.

Upang maging kwalipikado para sa isang Dual Special Needs na plano mula sa UnitedHealthcare Community Plan, kailangan mong maging karapat-dapat para sa o naka-enrol sa Medicaid.

Gayunpaman, maaaring kwalipikado kang makakuha ng plano ng ACA (Affordable Care Act) mula sa UnitedHealthcare. Bisitahin ang UHCExchange.com

Upang malaman ang higit pa tungkol sa Medicare, Medicaid at dalawahang planong pangkalusugan, bisitahin ang aming Resource Center.

I-click ang pindutan sa ibaba upang makita ang lahat ng plano sa iyong zip code.

Upang matuto nang higit pa tungkol sa mga Dual Special Needs na plano, Medicare at Medicaid, bisitahin ang aming Sentro ng Madudulugan.

Naghahanap ng Plano ng Medicare? Bisitahin ang UHCMedicareSolutions.com

Gayunpaman, maaaring kwalipikado kang makakuha ng plano ng ACA (affordable care act) mula sa UnitedHealthcare. Bisitahin ang UHCExchange.com

I-click ang pindutan sa ibaba upang makita ang lahat ng plano sa iyong zip code.

Upang maging karapat-dapat para sa isang plano sa kalusugan ng Medicaid mula sa Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare, kailangan mong maging karapat-dapat para sa Medicaid.

Upang maging kwalipikado para sa isang Dual Special Needs na plano mula sa UnitedHealthcare Community Plan, kailangan mong maging karapat-dapat para sa o naka-enrol sa Medicaid.

Upang malaman ang higit pa tungkol sa pagiging kwalipikado sa Medicare, Medicaid at dalawahang planong pangkalusugan, bisitahin ang aming Sentro ng Sanggunian.

Maaaring karapat-dapat kang makakuha ng plano ng ACA (Affordable Care Act) mula sa UnitedHealthcare.

Bisitahin ang UHCExchange.com (Magbubukas sa Bagong Tab)

I-click ang pindutan sa ibaba upang makita ang lahat ng plano sa iyong zip code.

Sa kasalukuyan, ang Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare ay hindi nag-aalok ng mga plano sa Medicaid sa inyong lugar.

Upang maging kwalipikado para sa isang Dual Special Needs na plano mula sa UnitedHealthcare Community Plan, kailangan mong maging karapat-dapat para sa o naka-enroll sa Medicaid

Upang malaman ang higit pa tungkol sa pagiging kwalipikado sa Medicare, Medicaid at dalawahang planong pangkalusugan, bisitahin ang aming Sentro ng Sanggunian.

Sa kasalukuyan, hindi nag-aalok ang UnitedHealthcare Community Plan ng mga dual-eligible health plan sa iyong lugar.

Maaaring kwalipikado kang makakuha ng plano ng Medicare mula sa UnitedHealthcare. Tingnan ang mga plano ng Medicare

Upang malaman ang higit pa tungkol sa pagiging kwalipikado sa Medicare, Medicaid at dalawahang planong pangkalusugan, bisitahin ang aming Sentro ng Sanggunian.

Sa kasalukuyan, hindi nag-aalok ang UnitedHealthcare Community Plan ng mga planong bahagyang kwalipikado sa dalawahan sa iyong lugar. Upang maging kuwalipikado para sa (mga) kwalipikado sa dalawahan na plano sa iyong lugar, dapat ay kasalukuyang saklaw ng Medicaid ang lahat ng iyong mga gastos sa medikal.

Parang mahusay na umaangkop ang {{(fetchPlanType() === 'Medicare' || fetchPlanType() === 'Partial' ) ? 'dual-eligible' : fetchPlanType()}} na plano para sa iyo.

{{(calculateNextYearMedicareCount() !== 0 ? calculateNextYearMedicareCount() : '')}}

{{(calculateCurrentYearMedicareCount() !== 0 ? calculateCurrentYearMedicareCount() : '')}}

{{( (calculateCurrentYearMedicareCount() === 0 && calculateNextYearMedicareCount() === 0) ? ('Nag-aalok kami ng '+calculatePlanCount()+' '+ ((fetchPlanType() === 'Medicare' || fetchPlanType() === 'Partial' ) ? 'dual-eligible health' : fetchPlanType()) + ' plan sa iyong ZIP code.') :'')}}

Kanselahin
Tandaan: Ang mga resulta ng Panghanap ng Plano ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang at nakabatay sa mga sagot na ibinigay mo. Ang iyong mga resulta ay hindi garantiya na kwalipikado ka para sa isang partikular na uri ng plano sa kalusugan sa ngayon.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink