Lumaktaw sa pangunahing nilalaman
Pangunahing Nilalaman

Sa Medicaid renewal, milyon-milyong tao ang maaaring mawalan ng kanilang mga benepisyo

Pinost: Hulyo 12, 2022

Petsa noong huling in-update: Pebrero 09, 2023

Ano ang pag-renew ng Medicaid?

Tinatawag mo man itong pag-renew ng Medicaid, muling pagpapasya sa Medicaid o recertification ng Medicaid, pareho lang ang ibig sabihin ng mga ito. Ito ay kapag kailangan ng mga taong nakakakuha ng mga benepisyo ng Medicaid na magpa-certify muli, o mag-renew, ng kanilang coverage. Upang magawa ito, kailangan nilang patunayan na natutugunan pa rin nila ang mga kinakailangan sa pagiging kwalipikado upang makatanggap ng mga benepisyo ng Medicaid sa kanilang estado. Sa karamihan ng mga estado, kailangan ng mga benepisyaryo ng Medicaid na mag-renew bawat taon.

Pinahinto ng COVID-19 ang pangangailangang mag-renew para sa Medicaid

Lumikha ang pandemya ng COVID-19 ng emerhensya sa kalusugan ng publiko. Sa panahong ito, pansamantalang itinigil ang kinakailangan sa mga tumatanggap ng Medicaid na mag-renew bawat taon. Pinahaba ang emerhensya sa kalusugan ng publiko na dulot ng pandemya nang maraming beses mula noong Enero 2020. Bilang resulta, pansamantalang natigil ang recertification sa Medicaid nang mahigit sa 2 (na) taon at maraming tao na ngayon ang nasa Medicaid. Sa katunayan, mahigit sa 81 milyong tao ang nag-enroll sa Medicaid hanggang noong Mayo 2022.1

Magsisimula muli ang muling pagpapatunay ng Medicaid sa Abril 1, 2023

Sa dulo ng 2022, nagpasa ang Kongreso ng pang-isang taon na pakete sa paggasta para sa 2023. Itinakda rin ng panukalang batas na ito ang Abril 1, 2023 bilang bagong petsa ng pagsisimula kung kailan magsisimulang muli ang muling pagpapatunay sa Medicaid. Pagkatapos, ang mga estado ay mayroon hanggang sa 12 (na) buwan upang muling patunayan ang lahat ng tumatanggap ng kanilang Medicaid. Ngunit hindi ito magiging madaling gawain. Iyon ay dahil maaaring wala nang pakikipag-ugnayan ang mga estado sa maraming nakatala sa Medicaid sa loob ng 2–3 (na) taon. Napakaraming address o impormasyon sa pakikipag-ugnayan ang maaaring luma na.

Ang mga tumatanggap ng Medicaid na hindi makakapag-recertify ay nanganganib na mawalan ng kanilang coverage ng Medicaid at maaaring mawalan sila ng coverage ng insurance sa kalusugan. Para sa sinumang nasa Medicaid, mahalagang tiyakin na ang ahensya ng Medicaid ng iyong estado ay may tumpak at napapanahon na impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa iyo.

Ang kawalan ng coverage ng Medicaid ay maaaring mas magpahirap sa pagkuha ng pangangalagang medikal

Milyon-milyong tao ang maaaring mawalan ng kanilang coverage sa Medicaid

Tinatayang kasindami ng 15 milyong tao na mas bata sa edad na 65 ang maaaring mawalan ng kanilang mga benepisyo sa Medicaid sa sandaling matapos ang proseso ng muling pagpapatunay sa Medicaid.2 Ang kawalan ng coverage ng Medicaid ay maaaring mas magpahirap sa pagkuha ng pangangalagang medikal. Maaari rin itong magresulta sa mga mahal na mga bayaring medikal para sa mga walang insurance sa pangkalusugan.

Ang coverage ng Medicaid ang susi para sa mga taong dual eligible

Ang mga taong kwalipikado para sa parehong Medicare at Medicaid ay tinatawag na dual eligible. Ang mga Dual Special Needs Plan (D-SNP) ay isang uri ng Medicare Advantage na plano na nagbibigay ng mga ekstrang benepisyo na higit pa sa Original Medicare at Medicaid*.

Kailangan mong magkaroon ng coverage ng Medicaid upang maging kwalipikado para sa isang D-SNP. Kaya pagkalipas ng Abril 1, 2023, kailangang muling patunayan ng mga miyembro ng D-SNP ang kanilang coverage ng Medicaid. Ang mga miyembro ng D-SNP na nalamang hindi na sila kwalipikado para sa Medicaid sa kanilang estado ay kailangang pumili ng ibang uri ng plano ng Medicare. Para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa muling sertipikasyon ng Medicaid, mangyaring sumangguni sa Ahensya ng Medicaid sa inyong estado.

*Nagkakaiba-iba ang mga benepisyo at feature depende sa plano/lugar. May mga limitasyon at eksklusyon.
1Mayo 2022 na mga Highlight ng Data sa Pagpapatala sa Medicaid at CHIP (na-access noong Agosto 29, 2022)
2.Bakit Milyun-milyon sa Medicaid ang Nanganganib na Mawalan ng Saklaw sa mga Parating na Buwan, (KFF, Pebrero 14, 2022) (na-access noong Marso 1, 2022)

Sa anong uri ng plano ako eligible?

Sagutin ang ilang maiikling tanong para makita kung anong uri ng plano ang nababagay sa iyo.

Maghanap ng mga plano ng Medicaid sa lugar mo

Maaaring magbago ang mga benepisyo ng Medicaid o dual-eligible plan depende sa kung saan ka nakatira. Maghanap gamit ang ZIP code mo para makita ang tamang planong makatutugon sa iyong mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink