Lumaktaw sa pangunahing nilalaman
Pangunahing Nilalaman
Forty-something female caregiver talking with her elderly mother about caregiving

10 senyales na baka oras na para umaksyon at magbigay ng tulong ng caregiver

Pinost: Marso 04, 2022

Petsa noong huling in-update: Marso 04, 2022

Maraming paraan kung paano nagiging caregiver ang isang tao. Para sa ilang taong mayroong nagkakaedad na magulang o mahal sa buhay, maaaring bigla itong mangyari pagkatapos ng biglaang pagkakasakit o medikal na emergency. Pero para sa ilan, maaaring maging dahan-dahan ang pagbabago. Dahil dito, nahihirapan silang malaman kung kailan dapat umaksyon.

Maging alerto sa mga senyales na ito baka nangangailangan ang isang tao ng karagdagang tulong mula sa isang caregiver.

Kumuha ng libreng gabay mo sa dual plan

 Lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa mga Dual Special Needs plan sa isang madaling maunawaang gabay.

1. Paghinto ng mga regular na aktibidad

Ang pagsuko sa kanyang mga paboritong aktibidad sa pakikipagkapwa at pagpili na manatili na lang sa bahay ay maaaring senyales na umiiwas o lumalayo ang isang tao. Ito ay isang bagay na dapat subaybayan.

2. Mukhang hindi naliligo o nag-aayos

Maaaring senyales ito ng problema sa pag-iisip gaya ng pagkawala ng memorya. O maaaring pahiwatig ito na nahihirapan ang isang tao sa mga pang-araw-araw na aktibidad gaya ng paliligo o pagsusuot ng damit.

3. Hindi pag-inom ng mga gamot

Maaaring malaking babalang senyales ang paghinto sa pag-inom ng mga gamot. Posibleng senyales ito ng isyu sa memorya. Mapanganib din ito para sa kapakanan ng tao.

4. Pagiging makakalimutin

Ang lahat ng tao ay nakakalimot sa kung saan inilagay ang mga susi o nakakalimot na gumawa ng mga bagay paminsan-minsan. Ngunit kung madalas mangyari ang pagiging malilimutin, maaaring senyales ito ng mas malaking problema sa memorya o pag-iisip.

5. Magulong bahay

Maaaring senyales ng pagbabago sa kalusugan ng pangangatawan o pag-iisip ang pagkawala ng kakayahang magawa ang mga nakasanayang gawaing bahay.

6. Hindi maipaliwanag na mga pasa

Ang mga misteryosong pasa ay maaaring senyales na madalas na natutumba ang nagkakaedad na tao.

Binibigyang-daan ng mga dual na planong pangkalusugan ang mas madaling pangangasiwa ng pangangalaga para sa mga taong nangangailangang mamahala ng maraming doktor, espesyalista at serbisyo sa pangangalaga.

7. Hindi pagsuot ng naaangkop na damit

Ang hindi pagsusuot ng damit na naaangkop sa malamig o maulang panahon ay maaaring senyales na hindi kayang alagaan ng isang tao ang kanyang sarili. Posibleng senyales ng pagpayat ang maluluwag na damit, na maaaring dahil sa hindi nagamot na medikal na kundisyon o hindi pagkain nang tama.

8. Nahihirapang magmaneho

Kung nahihirapang magmaneho ang isang tao, inilalagay niya ang kanyang sarili at ang iba sa panganib. Maaaring dulot ito ng problema sa pangangatawan gaya ng pananakit ng kasu-kasuan o pagkabulag. O maaaring isyu ito sa pag-iisip gaya ng pagkawala ng memorya.

9. Patong-patong na hindi bayad na bayarin

Ang kawalan ng kakayahang makasunod sa mga sulat o pagbabayad ng mga bayarin ay maaaring senyales na nagkakaroon ng problema sa pag-iisip ang isang tao.

10. Paggamit ng mga muwebles upang makagalaw

Maaaring senyales ng problema sa paggalaw ang paghawak sa mga muwebles para matulungang gumalaw-galaw sa bahay. Kabilang sa iba pang palatandaan ang pag-iwas sa hindi kinakailangang paglalakad o pagkakaroon ng problema sa pagpasok at paglabas sa sasakyan.

Higit pang tulong para sa mga tao sa pamamagitan ng Medicaid at Medicare

Nag-aalok ang UnitedHealthcare ng kwalipikado sa dalawahan na mga planong pangkalusugan, o mga Dual Special Needs na plano, upang matulungan ang mga taong kwalipikado para sa parehong Medicaid at Medicare. Kadalasang may mga malubha at nagpapatuloy na pangangailangang medikal ang mga dually eligible para sa Medicaid at Medicare. Idinisenyo ang mga dual-eligible health plan para pasimplehin ang pamumuhay ng mga miyembro. At mapapasimple din ng mga ito ang buhay ng mga tagapag-alaga. Pinapadali ng mga planong ito na i-coordinate ang pangangalaga para sa mga taong nangangailangang i-manage ang maraming doktor, espesyalista at mga serbisyo sa pangangalaga.

Tingnan ang mga UnitedHealthcare plan sa iyong lugar

Maaaring magbago ang mga benepisyo ng dual-eligible o Medicaid plan depende sa kung saan ka nakatira. Maghanap gamit ang ZIP code mo para makita ang tamang planong makatutugon sa iyong mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan.

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM hanggang 8 PM lokal na oras, 7 araw sa isang linggo.

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM hanggang 8 PM lokal na oras, 7 araw sa isang linggo.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink