Lumaktaw sa pangunahing nilalaman
Pangunahing Nilalaman

Maaaring magbigay ng allowance ang mga dual-eligible health plan para sa mga hearing aid at iba pang benepisyo

Pinost: Oktubre 13, 2021

Petsa noong huling in-update: Disyembre 01, 2022

Ang pandinig ay isa sa ating 5 mga pangunahing pandama. Kaya, para sa karamihan ng mga tao, nakakatakot isipin ang ideya ng pagkawala ng ating pandinig. Ngunit karaniwang problema ang pagkawala ng pandinig, at hindi nakakagulat na naaapektuhan nito ang mas maraming tao habang tumatanda tayo.

Ang pagkawala ng pandinig ay maaari ding magkaroon ng malaking epekto sa kalidad ng buhay. Ang mga matatandang hindi nakakarinig nang maayos ay maaaring humiwalay sa iba dahil pakiramdam nila nabibigo o nahihiya silang hindi sila nakakarinig ng mga pag-uusap. Maaari itong humantong sa mas malubhang mga problema tulad ng kalungkutan at depresyon.

Kumuha ng libreng gabay mo sa dual plan

 Lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa mga Dual Special Needs plan sa isang madaling maunawaang gabay.

Paano makakatulong ang mga hearing aid sa pagkawala ng pandinig?

Ang mga hearing aid ay higit na kapaki-pakinabang para sa mga taong may pagkawala ng pandinig na nagresulta mula sa sakit, pagtanda, o pinsala mula sa ingay o ilang partikular na gamot. Ang mga hearing aid ay nagpapalakas ng tunog upang ang mga gumagamit ay mas makarinig kaysa kapag wala sila ng mga ito. Ang mga hearing aid ay kadalasang may iba’t ibang setting na pwedeng baguhin para umangkop sa iba’t ibang sitwasyon. Maaaring pinakaangkop ang isang setting sa isang maliit at tahimik na silid. Ang ibang setting ay maaaring mas umangkop sa mataong restaurant o sa malawak na lugar sa labas tulad ng teatro o stadium. 

Sinasaklaw ba ng Medicare ang mga hearing aid?

Hindi sinasaklaw ng Original Medicare ang mga regular na pagsusuri sa pandinig o mga hearing aid. Kadalasan ay nakakagulat iyon para sa mga tao kapag una silang naging kwalipikado sa Medicare. Ang hindi nakakagulat ay ang pagiging mahal ng presyo ng mga hearing aid. Ang magandang balita ay maraming plano sa Medicare Advantage ang nag-aalok ng regular na saklaw sa pandinig. At kung kwalipikado ka para sa parehong Medicaid at Medicare, maaari kang makakuha ng isang dual-eligible na planong pangkalusugan. Maaaring kasama sa mga dual na planong pangkalusugan ang tulong sa pagbabayad para sa mga hearing aid, hearing device, at mga accessory ng hearing aid.

Karamihan sa dalawahang planong pangkalusugan ng UnitedHealthcare ay nagbibigay sa iyo ng allowance para sa hearing aid, simula sa $1,100*

Ano ang dual-eligible na planong pangkalusugan?

Ang mga dual-eligible na planong pangkalusugan (na kilala rin bilang Mga Dual Special Needs Plan o D-SNP) ay isang uri ng plano sa Medicare Advantage para sa mga taong mayroon ng parehong Medicaid at Medicare. Karaniwang kasama sa mga planong ito ang maraming karagdagang benepisyo na hindi sinasaklaw ng Original Medicare. Ang saklaw sa pangangalaga sa ngipin, regular na pangangalaga sa paningin, at regular na saklaw sa pandinig ay ilan lang sa mga halimbawa. Bukod pa rito, binibigyan ka rin ng karamihan sa mga dual na planong pangkalusugan ng UnitedHealthcare ng allowance upang makatulong sa pagbabayad para sa mga hearing aid.

Paano gumagana ang allowance para tumulong sa mga gastos sa hearing aid?

Isang paraan ang allowance para makatulong sa pagbabayad para sa mga hearing aid nang may kaunti o wala kang kailangang bayaran. Karamihan sa dalawahang planong pangkalusugan ng UnitedHealthcare ay nagbibigay sa iyo ng allowance para sa hearing aid, simula sa $1,100* Magagamit mo ang allowance na ito para sa malawak na seleksyon ng mga branded na hearing aid. Maaari ring kasama doon ang state-of-the-art na brand ng UnitedHealthcare Hearing, na Relate™.

Sa dual na planong pangkalusugan mula sa UnitedHealthcare, makakatanggap ka ng personal na tulong sa bawat hakbang, mula sa pagsasaayos ng pagsusuri sa pandinig hanggang sa paghahanap ng tamang hearing aid na angkop sa iyong mga pangangailangan at badyet. Para sa lubos na kaginhawaan, maaari kang makakuha ng pagsusuri sa pandinig online at magpahatid ng iyong hearing aid nang direkta sa iyo.*

UCard®, na makukuha lang sa UnitedHealthcare

Ang iyong UCard ang ID mo bilang miyembro at marami pang iba. Gamitin ang iyong UCard para pambili ng masustansyang pagkain, mga produktong nabibili nang walang reseta (OTC), at pambayad sa mga utility bill.

*Nagkakaiba-iba ang mga benepisyo, feature at/o device depende sa plano/lugar. Maaaring malapat ang mga limitasyon at pagbubukod.

Tingnan ang mga UnitedHealthcare plan sa iyong lugar

Maaaring magbago ang mga benepisyo ng dual-eligible o Medicaid plan depende sa kung saan ka nakatira. Maghanap gamit ang ZIP code mo para makita ang tamang planong makatutugon sa iyong mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan.

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM hanggang 8 PM lokal na oras, 7 araw sa isang linggo.

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM hanggang 8 PM lokal na oras, 7 araw sa isang linggo.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink