Lumaktaw sa pangunahing nilalaman
Pangunahing Nilalaman

Mga benepisyo ng D-SNP

Idinisenyo ang mga dual health plan para sa mga taong may Medicare at Medicaid. Kasama sa mga plano ang mga ekstrang benepisyo para makatulong na mas paginhawain pa ang pamumuhay. Karaniwang kasama sa mga benepisyong iyon ang buwanang over-the-counter (OTC) na credit, coverage sa pangangalaga ng ngipin, paningin, at pandinig. Puwede ka ring makakuha ng taong tutulong sa pag-coordinate sa iyong pangangalaga at makakapagpatingin nang virtual sa isang provider.

Sa dual health plan, makakakuha ka ng buwanang credit para tumulong sa pang-araw-araw na pangangailangan tulad ng pagkain, mga produktong OTC, at mga utility

Mahalagang benepisyo na nakakatulong sa aming mga miyembro ng dual health plan ang flexible na buwanang credit na gagastusin para sa masustansyang pagkain, mga over-the-counter na produkto, at pagbabayad ng mga utility bill.

Matuto tungkol sa credit sa pagkain, OTC, at utility bill

Mas mapapangiti ang mga taong may Medicaid at Medicare dahil sa coverage sa ngipin

Tingnan ang listahan ng mga bahagi ng coveragesa ngipin, para malaman mo kung ano pa ang iisipin sa coverage ng pangangalaga sa ngipin kapag may Medicaid at Medicare ka.

Matuto tungkol sa coverage sa ngipin

Sa anong uri ng plano ako eligible?

Sagutin ang ilang maiikling tanong para makita kung anong uri ng plano ang nababagay sa iyo.

Kumuha ng libreng gabay mo sa dual plan

Tuklasin ang kailangan mong malaman tungkol sa mga Dual Special Needs plan sa isang kumbinyenteng gabay.

Pinapadali ng UCard® ang mga bagay-bagay para sa maraming miyembro ng UnitedHealthcare

Pinapasimple ng UnitedHealthcare UCard para sa mga miyembro ng dual health plan na makakuha ng pangangalaga at mabuksan ang lahat ng benepisyo at programang kasama sa kanilang planong pangkalusugan.

Matuto tungkol sa UCard

Ano ang behavioral health?

Matuto tungkol sa behavioral health care services at mga benepisyo sa mental health na iniaalok ng mga DSNP dual health plan.

Matuto tungkol sa behavioral health

Ano ang pormularyo at paano gumagana ang mga ito?

Tingnan kung paano gumamit ng 2023 na pormularyong listahan ng gamot para sa dual-eligible health plan, at kung paano tingnan kung aling mga gamot sa Part D ng Medicare ang masasakop ng iyong planong pangkalusugan.

Matuto tungkol sa mga listahan ng inireresetang gamot

Maaaring magbigay ng allowance ang mga dual-eligible health plan para sa mga hearing aid at iba pang benepisyo

Maaaring may mga kasamang ekstrang benepisyo tulad ng coverage sa pandinig at tulong sa pagbabayad para sa mga hearing aid ang mga dual-eligible health plan.

Matuto tungkol sa coverage ng D-SNP sa pandinig

Paano makakatulong ang dual-eligible health plan sa mga taong may diyabetis

Nag-aalok ang mga dual-eligible health plan ng maraming ekstrang benepisyo na makakatulong na padaliin ang pagma-manage ng diyabetis at makakatulong na masalo ang gastos sa mga supply para sa diyabetis at masustansyang pagkain.

Alamin kung paano makakatulong ang dual-eligible health plan sa mga taong may diyabetis

Makakatulong ang Navigator na mas mapadali ang buhay ng mga miyembro ng dual health plan

Ano ang ibig sabihin kapag may nakalaang Navigator at ano ang ginagawa ng mga Navigator para makatulong na mas padaliin para sa mga taong dual-eligible pareho sa Medicaid at Medicare na makakuha ng suporta?

Matuto tungkol sa mga Navigator

Sakop ba ng Dual Special Needs plan (D-SNP) ang mga inireresetang gamot?

Mas maraming nasasakop na reseta sa mga dual eligible health plan kumpara sa Medicaid o Original Medicare lang. Tumingin ng listahan ng mga gamot na sakop ng mga dual health plan na available kung saan kayo nakatira.

Matuto tungkol sa coverage ng gamot sa D-SNP

5 benepisyo ng mga dual health plan na hindi mo akalain

Kabilang sa mga dual health plan ang 5 benepisyong ito na hindi mo aakalain at mas marami pa para sa mga parehong may Medicaid at Medicare.

Matuto tungkol dito sa mga hindi mo akalaing benepisyo ng D-SNP

Coverage sa paningin: Tingnan nang mas mabuti kung ano ang iniaalok ng mga dual health plan

Ipinapaliwanag ang mga opsyon sa coverage ng pangangalaga sa paningin para tulungan kang lubos na maintindihan kung ano ang sakop sa mga planong pangkalusugan para sa mga parehong may Medicaid at Medicare.

Matuto tungkol sa coverage ng D-SNP sa paningin

Maghanap ng mga plano sa lugar mo

Maaaring magbago ang mga benepisyo ng Medicaid o dual-eligible plan depende sa kung saan ka nakatira. Maghanap gamit ang ZIP code mo para makita ang tamang planong makatutugon sa iyong mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan.

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM hanggang 8 PM lokal na oras, 7 araw sa isang linggo.

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM hanggang 8 PM lokal na oras, 7 araw sa isang linggo.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink