Pumunta sa pangunahing content Pangunahing Nilalaman

Mga benepisyo ng D-SNP

Ang mga dalawahang planong pangkalusugan ay idinisenyo para sa mga taong may Medicare at Medicaid. Kasama sa mga plano ang karagdagang mga benepisyo para makatulong na magawang mas maginhawa ang pamumuhay. Those benefits typically include a monthly over-the-counter (OTC) credit, dental, vision and hearing coverage. Maaari ka ring makakuha ng isang taong tutulong sa pagkoordina sa iyong pangangalaga at magagawang magpatingin sa isang tagapagbigay ng serbisyo nang virtual.

Sa dalawahang planong pangkalusugan, maaari kang makakuha ng buwanang kredito para tumulong sa pang-araw-araw na pangangailangan tulad ng pagkain, mga produktong OTC at mga kagamitan

Ang flexible na buwanang kredito na gagastusin sa masustansyang pagkain, mga over-the-counter na produkto at pambayad ng mga utility bill ay isang mahalagang benepisyo na tumutulong sa aming mga miyembro sa dalawahang planong pangkalusugan na masulit ang kanilang mga dolyar.

Learn about the food, OTC and utility bill credit

Ang saklaw sa pangangalaga ng ngipin ay nagbibigay sa mga taong may Medicaid at Medicare ng higit pang dahilan para ngumiti

Tingnan ang listahan ng mga bahagi ng saklaw ng pangangalaga sa ngipin, upang malaman ninyo kung ano ang iisipin para sa saklaw ng pangangalaga sa ngipin kapag mayroon kayong Medicaid at Medicare.

Learn about dental coverage

Sa anong uri ng plano ako karapat-dapat?

Sagutin ang ilang maiikling tanong upang makita kung anong uri ng plano ang maaaring akma para sa iyo.

Kunin ang inyong libreng gabay sa dual na plano

Tuklasin ang kailangan mong malaman tungkol sa mga Dalawahang Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan sa isa at kumbinyenteng gabay.

UCard® can help simplify things for many UnitedHealthcare members

UnitedHealthcare UCard makes it simpler for dual health plan members to get care and unlock all the benefits and programs included with their health plan.

Learn about UCard

Ano ang kalusugan ng pag-uugali?

Matuto tungkol sa mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan para sa pag-uugali at sa mga benepisyo sa kalusugan ng pag-iisip na iniaalok ng mga dual na planong pangkalusugan ng DSNP.

Learn about behavioral health

Ano ang pormularyo at paano gumagana ang mga ito?

Tingnan kung paano gumamit ng 2023 listahan ng gamot sa pormularyo para sa dual-eligible na planong pangkalusugan, at kung paano suriin kung aling mga gamot sa Part D ng Medicare ang maaaring saklawin ng inyong planong pangkalusugan.

Learn about prescription drug lists

Ang mga kwalipikado sa dalawahan na planong pangkalusugan ay maaaring magbigay ng allowance para sa mga hearing aid at iba pang benepisyo

Ang mga kwalipikado sa dalawahan na planong pangkalusugan ay maaaring may mga kasamang karagdagang benepisyo tulad ng saklaw sa pandinig at tulong sa pagbabayad para sa mga hearing aid.

Learn about D-SNP hearing coverage

Paano makakatulong ang kwalipikado sa dalawahan na planong pangkalusugan sa mga taong may diabetes

Ang mga dual-eligible na planong pangkalusugan ay nag-aalok ng maraming dagdag na pakinabang na makakatulong na gawing mas madali ang pamamahala ng diyabetis at makakatulong sa pagsakop sa gastos sa mga supply para sa diyabetis at masustansyang pagkain.

Learn about how a dual-eligible health plan can help people with diabetes

Makakatulong ang Navigator na mas mapadali ang paggamit ng mga miyembro ng dual na planong pangkalusugan

Ano ang ibig sabihin kapag mayroong nakalaang Navigator at ano ang ginagawa ng mga Navigator para makatulong na mas padaliin para sa mga tao na dual-eligible para sa Medicaid at Medicare na makakuha ng suporta?

Learn about Navigators

Ang mga inireresetang gamot ba ay saklaw ng Dalawahang Plano sa mga Espesyal na Pangangailangan (Dual Special Needs Plan, D-SNP)?

Mas maraming saklaw sa reseta sa mga dual eligible na planong pangkalusugan kumpara sa Medicaid o Original Medicare lang. Tumingin ng listahan ng mga gamot na sinasaklaw ng mga dual na planong pangkalusugan na available sa lugar kung saan kayo nakatira.

Learn about D-SNP drug coverage

5 mga nakakagulat na benepisyo ng mga dual na planong pangkalusugan

Kabilang sa mga dual na planong pangkalusugan ang 5 mga nakakagulat na pakinabang na ito at higit pa para sa mga taong may Medicaid at Medicare.

Learn about these surprising D-SNP benefits

Saklaw ng pangangalaga sa paningin: Tingnan nang mas mabuti kung ano ang iniaalok ng mga dual na planong pangkalusugan

Ipinapaliwanag ang mga opsyon sa saklaw ng pangangalaga sa paningin upang tulungan kayong ganap na maunawaan kung ano ang saklaw ng pangangalaga sa paningin sa mga planong pangkalusugan para sa mga taong may Medicaid at Medicare.

Learn about D-SNP vision coverage

Maghanap ng mga plano sa iyong lugar

Maaaring magbago ang mga benepisyo ng Medicaid o kwalipikado sa dalawahan na plano depende sa kung saan ka nakatira. Maghanap gamit ang iyong ZIP code upang makita ang tamang planong makatutugon sa iyong mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan.

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM to 8 PM local time, 7 days a week.

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM to 8 PM local time, 7 days a week.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink