Lumaktaw sa pangunahing nilalaman
Pangunahing Nilalaman
0
Mga araw na natitira

Oras na

Magpa-enroll na sa isang dual plan bago matapos ang taunang enrollment sa ika-7 ng Disyembre.

Mga Dual Special Needs plan (D-SNP)

Ang mga D-SNP ay para sa mga taong may parehong Medicare at Medicaid. Magkasamang gumagana ang dual plan sa Medicaid plan mo. Mapapanatili mo ang lahat ng iyong mga benepisyo sa Medicaid. Dagdag pa rito, makakakuha ka ng maraming karagdagang benepisyo at feature sa halagang $0 lang kada buwan. Ang mga Dual Special Needs plan ay may $0 na premium para sa mga miyembro na may Karagdagang Tulong (Subsidy sa Mababa ang Kita).

Ano ang Dual Special Needs plan?

Ang Dual Special Needs plan (D-SNP) ay isang uri ng plano sa insurance na pangkalusugan. Para ito sa mga taong may parehong Medicare at Medicaid. Idinisenyo ang mga plano na ito para sa mga taong maaaring mangailangan ng karagdagang tulong dahil sa mga kapansanan, edad, o mga kondisyong pangkalusugan.

Medicare and Medicaid card image

Mga benepisyo ng D-SNP

Sa D-SNP, makakakuha ka ng mas maraming benepisyo kaysa sa alinman sa Original Medicare o Medicaid lang. Mapapanatili mo ang lahat ng iyong benepisyo sa Medicaid, at makakakuha ka ng higit pang benepisyo nang walang dagdag na gastos sa iyo.

Maaaring kabilang sa mga karagdagang benepisyo ang:

  • Routine na pangangalaga sa ngipin1
  • Buwanang credit na gagastusin sa masustansyang pagkain, mga produktong nabibili nang walang reseta, at pambayad sa mga utility bill2
  • Mga routine na eksaminasyon ng mata, pati credit para sa eyewear
  • Mga routine na eksaminasyon sa pandinig, at credit para sa mga hearing device4
  • Mga sakay patungo sa mga pagbisita sa pangangalagang pangkalusugan at sa botika3,5

Sa anong uri ng plano ako eligible?

Sagutin ang ilang maiikling tanong para makita kung anong uri ng plano ang nababagay sa iyo.

Eligible ba ako para sa D-SNP?

Maaaring eligible ka na mag-qualify para sa dual plan kung:

  • Naka-enroll ka sa Medicaid sa inyong estado
  • May Medicare na Part A at B (Original Medicare) ka
  • Nakatira ka sa coverage area ng dual-eligible plan

Paano ako magpapa-enroll sa D-SNP?

Para mag-enroll sa dual-eligible plan online, puwede kang magsagot at magsumite ng online enrollment application. May ilang tanong para sa taong nag-a-apply at ire-record ng system ang mga sagot.

1Kung nag-aalok ang iyong plano ng coverage sa ngipin na labas sa network at pumunta ka sa dentistang wala sa network, posible kang masingil nang mas mahal. Nagkakaiba-iba ang laki ng network ayon sa lokal na market.
2Nagkakaiba-iba ang mga benepisyo, feature, at/o device ayon sa plano/area. Maaaring may mga limitasyon, eksklusyon, at/o mga restriksyon sa network. May mga panahon ng pag-expire ang mga benepisyo sa OTC. Tawagan ang iyong plano o i-review ang iyong Ebidensya ng Coverage (EOC) para sa higit pang impormasyon.
4Available sa UnitedHealthcare network ang iba pang mga provider ng eksaminasyon sa pandinig. Sakop lang ng plano ang mga hearing aid mula sa isang provder ng UnitedHealthcare Hearing network.
3,5Hindi ginagamit para sa mga emergency ang mga routine na transportasyon.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink