Pumunta sa pangunahing content Pangunahing Nilalaman

Pagpapatala sa D-SNP

Kapag natukoy mong kwalipikado ka para sa Dalawahang Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan at natagpuan ang tamang plano, maaari kang magpatala online, sa telepono o makipagkita sa isang ahente. The person who is applying will be asked a series of questions and the system records the answers given.

Bakit dapat piliin ang UnitedHealthcare para sa inyong dual-eligible na planong pangkalusugan?

Naghahanap ng dual-eligible na planong pangkalusugan? Narito ang 5 pangunahing dahilan kung bakit dapat piliin ang UnitedHealthcare para sa inyong Dual na Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan.

Learn about choosing UnitedHealthcare

Kailan kayo maaaring magpa-enroll sa dual na planong pangkalusugan kung mayroon kayong Medicaid at Medicare?

Kailan ang panahon ng pagpapa-enroll para sa dual na planong pangkalusugan? Alamin ang tungkol sa mga panahon ng espesyal na pagpapa-enroll at taunang pagpapa-enroll at kung kailan magpapa-enroll sa dual na planong pangkalusugan.

Learn about D-SNP enrollment

Sa anong uri ng plano ako karapat-dapat?

Sagutin ang ilang maiikling tanong upang makita kung anong uri ng plano ang maaaring akma para sa iyo.

Kunin ang inyong libreng gabay sa dual na plano

Tuklasin ang kailangan mong malaman tungkol sa mga Dalawahang Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan sa isa at kumbinyenteng gabay.

Paano mahahanap ang naaangkop na doktor kapag mayroon kayong Medicaid at Medicare

Paano maghanap ng doktor o espesyalistang tatanggap sa iyong insurance kapag mayroon kang Medicaid at Medicare.

Learn about finding the right doctor

5 mga pangunahing bagay na dapat malaman kapag pumipili ng dalawahang planong pangkalusugan?

Kabilang sa mga dual na planong pangkalusugan ang 5 mga nakakagulat na pakinabang na ito at higit pa para sa mga taong may Medicaid at Medicare.

Learn about choosing a dual health plan

Ano ang iniaalok ng mga dual na planong pangkalusugan?

Ang mga Dalawahang Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan ay may $0 na premium para sa mga miyembrong may Dagdag na Tulong (Subsidy sa Mababa ang Kita). UnitedHealthcare Dual Complete® provides more benefits and features than with Original Medicare.

Learn about D-SNP coverage

Ano ang inyong susunod na hakbang upang makakuha ng dual-eligible na plano?

Madaling kumuha ng dual special needs plan, o dual-eligible plan, gaya ng UnitedHealthcare Dual Complete®.

Learn about enrolling in a dual health plan

Maghanap ng mga plano sa iyong lugar

Maaaring magbago ang mga benepisyo ng Medicaid o kwalipikado sa dalawahan na plano depende sa kung saan ka nakatira. Maghanap gamit ang iyong ZIP code upang makita ang tamang planong makatutugon sa iyong mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan.

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM to 8 PM local time, 7 days a week.

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM to 8 PM local time, 7 days a week.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink