Lumaktaw sa pangunahing nilalaman
Pangunahing Nilalaman
477762020

Paano mahahanap ang naaangkop na doktor kapag mayroon kayong Medicaid at Medicare

Nai-post: Hunyo 19, 2020

Petsa noong huling na-update: Disyembre 01, 2023

Wala nang mas mahalaga o mas personal pa kaysa sa iyong kalusugan. Kung kaya naman napakahalaga ng iyong mga pakikipag-ugnayan sa iyong mga doktor. Malaking tiwala ang ibinibigay mo sa iyong mga doktor upang gabayan ka dahil nais mong matiyak na pinipili mo ang pinakamagagandang opsyon para sa iyong pangangalaga. Tutulungan ka ng artikulong ito na makahanap ng mga pangunahing tagapagbigay ng pangangalaga at mga dalubhasa na may karanasan at malugod na maglilingkod sa mga may Medicaid at Medicare.

Kumuha ng libreng gabay mo sa dual na plano

 Lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa mga Dalawahang Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan sa isang madaling maunawaang gabay.

Ano ang pinakamahalaga para sa iyo

Isang magandang tanong iyan para sa iyong sarili. If transportation is an issue, having a doctor who is nearby or easy to get to could be important. Marahil ay gusto mo ng doktor na nagsasalita ng wikang kapareho sa iyo. O kaya, kung mayroon kang partikular na kundisyon o kapansanan, maaaring maghanap ka ng isang taong nangangalaga ng iba pang pasyenteng may mga katulad na hamong kinakaharap.

Mahalaga ang pagpili ng provider ng pangunahing pangangalaga

Ang iyong provider ng pangunahing pangangalaga, o PCP, ay ang pangunahing doktor na kinokonsulta mo para sa karamihan ng iyong pangangalaga. Alam ng iyong PCP ang tungkol sa personal na kasaysayan ng kalusugan mo at siya ang mangangasiwa sa mga eksaminasyon para sa kagalingan at pangangalaga para maiwasan ang pagkakasakit. Ire-refer ka rin ng iyong PCP sa iba pang espesyalista. Halimbawa, kung kailangan mong kumonsulta sa isang tao para sa pagpapayo para sa kalusugan ng isip, pisikal na therapy o iba pang espesyal na pangangalaga, ang iyong PCP ang mag-aayos ng lahat.

Paano kung gusto mong panatilihin ang iyong mga doktor sa kasalukuyan

Kung mag-e-enroll ka sa dalawahang planong pangkalusugan, hindi awtomatikong nangangahulugan na kailangan mong magpalit ng mga doktor. Malaki ang posibilidad na tumatanggap din ang mga kinokonsulta mong doktor sa kasalukuyan ng seguro ng UnitedHealthcare. Ginagawang madali ng aming online na direktoryo sa paghahanap na suriin ang mga doktor ng network, mga espesyalista at pasilidad sa pangangalaga na malapit sa iyo. At para sa mga taong magpapalit ng doktor, maaaring sulit ito dahil sa lahat ng karagdagang benepisyo* na matatanggap nila sa pamamagitan ng dalawahang planong pangkalusugan.

Gamitin ang aming online na tool sa paghahanap

Pinapadali sa aming online na tool sa paghahanap ang paghahanap ng doktor, espesyalista, o iba pang provider na nasa network na malapit sa iyo. Ilagay lang ang iyong ZIP code. Pagkatapos ay maaari ka nang maghanap ayon sa pangalan ng doktor, uri ng pangangalaga, pasilidad, mga serbisyo at paggamot upang mahanap ang eksaktong kailangan mo. Makikita mo kung tumatanggap sila ng mga bagong pasyente, kung tumatanggap sila ng Medicare at higit pa.

*Nag-iiba-iba ang mga benepisyo, feature at/o device ayon sa plano/lugar. Maaaring mailapat ang mga limitasyon, pagbubukod at/o mga paghihigpit sa network.

Tingnan ang mga UnitedHealthcare plan sa iyong lugar

Maaaring magbago ang mga benepisyo ng dual-eligible o Medicaid plan depende sa kung saan ka nakatira. Maghanap gamit ang iyong ZIP code upang makita ang tamang planong makatutugon sa iyong mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan.

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM hanggang 8 PM lokal na oras, 7 araw sa isang linggo.

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM hanggang 8 PM lokal na oras, 7 araw sa isang linggo.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink