Lumaktaw sa pangunahing nilalaman
Pangunahing Nilalaman

5 mahalagang bagay na dapat malaman kapag pumipili ng dual health plan?

Pinost: Enero 17, 2020

Petsa noong huling in-update: Disyembre 06, 2022

Nakakalito ang mga termino tungkol sa kalusugan at segurong pangkalusugan. Pero kapag mayroon ka pareho ng Medicaid at Medicare, mas lalo itong nakakalito. Sa UnitedHealthcare, iniisip namin ang pangakong padaliin ang mga bagay-bagay sa lahat ng ginagawa namin. Sa artikulong ito, gusto namin itong gawing mas simple upang maunawaan ang ilang mahalagang punto tungkol sa mga dual health plan. 

Kumuha ng libreng gabay mo sa dual plan

 Lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa mga Dual Special Needs plan sa isang madaling maunawaang gabay.

1. Ano ang ibig sabihin ng “dual” at “dual-eligible”

Ang dual ay isang paraan para sabihing “dalawa” o “pareho.” Sa kaso ng mga dual health plan, nangangahulugan ang dual na ang mga planong ito ay para sa mga parehong may Medicaid at Medicare. “Dual-eligible” ang terminong naglalarawan sa mga taong eligible, o kuwalipikado, na tumanggap ng mga benepisyo ng Medicaid at Medicare. Ang mga taong ito ay kilala rin bilang “mga dual-eligible.”

2. Dual health plan o Dual Special Needs plan? Ano ang pagkakaiba?

Wala. Zero. Awan. Walang pagkakaiba. Gumagamit ka man ng plano para sa may dual plan, dual health plan, Dual Special Needs plan o DSNP kung pinaiksi, iisa lang ang kahulugan ng mga terminong ito. Inilalarawan ng mga ito ang uri ng planong pangkalusugan na espesyal na idinisenyo para matugunan ang mga pangangailangan ng mga tao na parehong may Medicaid at Medicare.

3. Pinag-iisa ba ng dual health plan ang Medicaid at Medicare?

Nakakalito ang puntong ito sa maraming tao, pero ang sagot—hindi. Hindi pinapalitan ng dual health plan ang iyong plano ng Medicaid. Mapapanatili mo ang iyong plano ng Medicaid, at makukuha mo pa rin ang lahat ng parehong benepisyo ng Medicaid na nakukuha mo ngayon. Ang dual health plan ay isang uri ng Medicare Advantage plan. Papalitan nito ang iyong kasalukuyang plano ng Medicare. Bukod pa rito, mayroon itong coverage sa inireresetang gamot at maraming pang ibang benepisyo at feature na hindi mo makukuha sa Original Medicare.* Para sa higit pang detalye, tingnan ang artikulong "Mawawalan Ba Ako ng mga Benepisyo Ko sa Medicaid?".

4. Kailan ka makakapag-enroll sa dual health plan?

May mga tuntuning kumokontrol sa kung kailan ka maaaring mag-enroll sa dual health plan. Kapag unang beses kang naging eligible para sa Medicare, magkakaroon ka ng Initial Enrollment Period (IEP). Ang iyong IEP ay ang 7 buwang period na:

  • Nagsisimula 3 buwan bago ang buwan na magiging 65 ka
  • Kasama ang buwan na magiging 65 ka
  • Nagtatapos 3 buwan pagkatapos ng buwan na naging 65 ka

Kung mayroon kang kuwalipikadong life event, puwede kang mag-enroll gamit ang Special Enrollment Period (SEP). Ang paglipat o pagkawala ng iyong coverage sa insurance ay 2 halimbawa lang ng mga kuwalipikadong life event. Pero ang panahon kung kailan kailangan mong mag-enroll ay maaaring mag-iba depende sa dahilan ng iyong SEP.

Mayroon ding Annual Enrollment Period (AEP). Ang AEP ay magaganap mula Oktubre 15 hanggang Disyembre 7 taon-taon. Ang sinumang eligible ay maaaring magpa-enroll o magpalit ng kanilang plano ng Medicare sa panahon ng AEP. Kabilang dito kung gusto mong lumipat sa dual health plan mula sa Original Medicare.

Gayundin, hindi mo kailangang mag-renew ng dual health plan. Basta't mananatili kang eligible, awtomatikong mare-renew taon-taon ang iyong dual health plan. Pero kailangan mong muling magpa-certify para sa Medicaid taon-taon para manatiling kuwalipikado para sa dual health plan.

5. Saan nabibilang ang UnitedHealthcare Dual Complete®?

Ang "Dual Complete" ay ang brand name para sa mga dual health plan na iniaalok ng UnitedHealthcare. Mas maraming tao ang pumipili ng UnitedHealthcare para sa Dual Special Needs plan kaysa sa ibang kumpanya.1 Pakinabangan mo ang mahigit sa 45 taong karanasan ng UnitedHealthcare.

Hindi mo makita ang hinahanap mo?

Ang UnitedHealthcare ay may libreng online na listahan ng libo-libong medikal na termino at mga kahulugan ng mga ito. Tinatawag itong Just Plain Clear at wala itong katulad na glossary sa laki nito. 

TIP: Idagdag ang link sa favorites list mo para madaling mahanap ang library anumang oras na kailanganin mo ito sa hinaharap.

*Nagkakaiba-iba ang mga benepisyo, feature at/o device depende sa plano/lugar. Maaaring may mga limitasyon, eksklusyon, at/o mga restriksyon sa network.
1Batay sa D-SNP total plan enrollment mula sa CMS Enrollment Data, Mayo 2023 

Tingnan ang mga UnitedHealthcare plan sa iyong lugar

Maaaring magbago ang mga benepisyo ng dual-eligible o Medicaid plan depende sa kung saan ka nakatira. Maghanap gamit ang ZIP code mo para makita ang tamang planong makatutugon sa iyong mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan.

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM hanggang 8 PM lokal na oras, 7 araw sa isang linggo.

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM hanggang 8 PM lokal na oras, 7 araw sa isang linggo.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink