Lumaktaw sa pangunahing nilalaman
Pangunahing Nilalaman

Saklaw ng pangangalaga sa paningin: Tingnan nang mas mabuti kung ano ang iniaalok ng mga dual na planong pangkalusugan

Nai-post: February 10, 2020

Petsa noong huling na-update: Disyembre 01, 2023

Kung mayroon kayong Original Medicare, maaaring nalaman na ninyong hindi nito sinasaklaw ang mga pagsusuri sa mata. Kung kailangan ninyo ng pagsusuri para sa mga salamin sa mata o contact lens, kailangang kayo mismo ang magbayad para dito. Ngunit sa dual na planong pangkalusugan, maaari kayong makakuha ng saklaw ng pangangalaga sa paningin.* Ang mga dual na planong pangkalusugan ay para sa mga taong may Medicaid at Medicare. Sinasaklaw ng karamihan ng mga dual na planong pangkalusugan ang mga serbisyo sa paningin, kaya sinasaklaw ng mga ito ang mas marami sa inyong pangangalaga at gastos.

Kumuha ng libreng gabay mo sa dual na plano

 Lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa mga Dalawahang Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan sa isang madaling maunawaang gabay.

Ang mga regular na pagsusuri sa mata ay simula pa lamang*

Ang regular na pagpapatingin sa iyong paningin ay mahalaga para sa lahat. Ngunit ang ilang dalawahang planong pangkalusugan ay lampas sa pangunahing saklaw at binibigyan ka rin ng allowance na daan-daang dolyar upang makatulong na magbayad para sa eyewear. Ngunit may ilang dual na planong pangkalusugan ang lumalampas pa sa pangunahing saklaw at nagbibigay rin sa inyo ng daan-daang dolyar na credit upang makatulong sa pagbabayad para sa eyewear. Malayo ang mararating nito sa pagtulong sa pagbabayad para sa maganda at bagong pares ng salamin sa mata. O kaya, maaari kayong pumili ng mga contact lens kung mas gusto ninyo.

Ingatan mo ang iyong paningin

Ang ilang karaniwang sakit sa mata ay maaaring humantong sa pagkawala ng paningin o pagkabulag. Sa mga unang yugto, hindi gaanong napapansin ang mga senyales ng ilang napakalalang sakit sa mata. Ngunit makakatulong sa pagsalba ng inyong paningin sa kalaunan kapag maagang malaman ang mga ito. Ang mga taong may diabetes ay dapat na lubos na mag-ingat. Ayon sa American Diabetes Association, ang mga taong may diabetes ay mas malamang na magkaroon ng mga katarata at glaucoma. Ang saklaw ng pangangalaga sa paningin na nakukuha ninyo sa dual na planong pangkalusugan ay makakatulong sa inyo sa pagprotekta sa inyong paningin at kalusugan. Bukod pa rito, makukuha ninyo ito nang wala kayong dagdag na babayaran.

UCard®, only from UnitedHealthcare

Your UCard is your member ID and so much more. Gamitin ang iyong UCard para pambili ng masustansyang pagkain, mga produktong nabibili nang walang reseta (OTC) at pambayad sa mga singil sa utility.

*Nag-iiba-iba ang mga benepisyo, feature at/o device ayon sa plano/lugar. Limitations, exclusions and/or network restrictions may apply

Tingnan ang mga UnitedHealthcare plan sa iyong lugar

Maaaring magbago ang mga benepisyo ng dual-eligible o Medicaid plan depende sa kung saan ka nakatira. Maghanap gamit ang iyong ZIP code upang makita ang tamang planong makatutugon sa iyong mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan.

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM hanggang 8 PM lokal na oras, 7 araw sa isang linggo.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink