Pumunta sa pangunahing content Pangunahing Nilalaman

Pagiging karapat-dapat sa Medicaid

Nagbibigay ang Medicaid ng segurong pangkalusugan para sa ilang taong may mababang kita, mga bata, buntis, matatanda, at mga taong may mga kapansanan. Maaari ding piliin ng mga estado na palawakin ang kwalipikasyon sa iba pang pangkat, tulad ng mga taong may mababang kita na maaaring may mga anak o wala.

Ang Medicaid renewal ay nangangahulugan na milyun-milyong tao ang maaaring mawalan ng kanilang mga benepisyo

Pagkatapos ng Abril 1, 2023, kailangang muling patunayan ng mga tatanggap ng Medicaid ang kanilang saklaw o coverage at maaaring malaman ng milyun-milyong tao na nawala ang kanilang mga benepisyo sa Medicaid.

Alamin ang tungkol sa pag-renew ng Medicaid

Ano ang pagpapalawak sa Medicaid?

Isang pangkalahatang-ideya kung paano nakakatulong ang pagpapalawak sa Medicaid sa pagbibigay ng segurong pangkalusugan sa mga taong may mababang kita. Sino ang nakikinabang sa pagpapalawak sa Medicaid at ano ang pansamantalang limitasyon sa saklaw ng Medicaid?

Learn about Medicaid expansion

Sa anong uri ng plano ako karapat-dapat?

Sagutin ang ilang maiikling tanong upang makita kung anong uri ng plano ang maaaring akma para sa iyo.

Medicare at Medicaid at kapansanan

Awtomatiko ka bang kwalipikado para sa Medicaid kung mayroon kang kapansanan? Find out about Medicaid and Medicaid disability requirements.

Learn about disability requirements

Kung kukuha kayo ng dual na planong pangkalusugan, mawawala ba ang inyong mga pakinabang ng Medicaid?

Para sa mga taong may Medicaid at Medicare, binibigyang-daan kayo ng dual na planong pangkalusugan na panatilihin ang lahat ng inyong pakinabang ng Medicaid, at makakakuha rin kayo ng mga karagdagang pakinabang ng Medicare.

Learn about dual health plan coverage

Maghanap ng mga plano sa iyong lugar

Maaaring magbago ang mga benepisyo ng Medicaid o kwalipikado sa dalawahan na plano depende sa kung saan ka nakatira. Maghanap gamit ang iyong ZIP code upang makita ang tamang planong makatutugon sa iyong mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink