Lumaktaw sa pangunahing nilalaman
Pangunahing Nilalaman

Ang mga ginhawa at hirap ng pangangalaga

Pinost: Abril 05, 2021

Petsa noong huling in-update: Disyembre 06, 2022

Mahalaga at maaaring maging napaka-rewarding ang paglilingkod bilang isang tagapag-alaga. Pero siyempre hindi ito madali. Posibleng may malulubhang kondisyon sa kalusugan ang mga taong dual-eligible pareho sa Medicaid at Medicare. At, maaaring mabigat sa damdamin ang mga patuloy na demand sa pangangalaga para taong may mga espesyal na pangangailangan. Mas magiging matagumpay at rewarding ang gampanin mo bilang tagapag-alaga kung alam mong kontrolin ang iyong mga damdamin.

Kumuha ng libreng gabay mo sa dual plan

 Lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa mga Dual Special Needs plan sa isang madaling maunawaang gabay.

Alin sa mga pahayag na ito ang totoo para sa iyo?

Narito ang karaniwang pakiramdam ng mga tagapag-alaga:

a. May ilang araw na mas maganda kaysa sa iba
b. Alam kong mahalaga ang aking tungkulin, pero maaaring minsan nakakainis ito
c. Minsan nakokonsensya ako sa pagkakaroon ng mga negatibong damdamin tungkol sa pangangalaga ko
d. Lahat ng nabanggit

Kung pinili mo ang “d,” hindi ka nag-iisa. Parehong may hirap at ginhawa ang pangangalaga. Makakapagbigay sa iyo ng lakas ang mga ginhawa nito, pero nakakapagod ang mga hirap na dala. Normal din ng mga negatibong kaisipan at damdamin. Pero kailangan mong harapin ang mga ito. Maaaring humantong sa mga problema sa pagtulog, pag-abuso sa substance, labis na pagkain at pagkakasakit ang pagbabalewala sa mga negatibong damdamin. Maaaring mas magpahirap sa pangangalaga ang alinman sa mga ito at bawasan ang pagiging kasiya-siya. Mas magiging matagumpay ang iyong gampanin bilang tagapag-alaga kung mapapamahalaan mo ang iyong mga damdamin.
 

Mga kakayahan sa pag-cope para sa mga tagapag-alaga

Maaaring maging mahirap harapin ang iyong sariling emosyon kapag nagsusumikap kang alagaan ang iba. Pero mahalaga ang pagharap sa mga damdamin mo. Stress ng tagapag-alaga, pagkapagod ng tagapag-alaga at pagkakonsensya ng tagapag-alaga. Ito ang ilan sa mga pinakakaraniwang emosyon na nadarama ng mga tagapag-alaga. Matutulungan ka ng mga kakayahan sa ibaba para harapin ang mga ito at ang iba pang emosyon ng tagapag-alaga.

Ang pakiramdam mo

Mga paraan para matulungan kang harapin ito

Stress

Maaaring maging hamon ang pangangalaga sa isang taong may karamdaman, injury, o kapansanan. At maaari itong maging nakaka-stress. Minsan maaaring humantong ang stress ng tagapag-alaga sa iba pang problema sa kalusugan tulad ng depresyon o anxiety.

Subukang magpanatili ng regular na iskedyul para sa pagkain at oras ng pagtulog. Matulog nang husto (7-9 oras) gabi-gabi. Maglakad at subukang maglaan ng oras sa umaga para makahinga nang malalim, makapag-inat o makapag-isip-isip.

Pagkahapo (Pagkapagod)

Nangyayari ang pagkahapo ng tagapag-alaga, o burnout ng tagapag-alaga, kapag napapagod ang mga tagapag-alaga sa mga mental, emosyonal, at pisikal na aspekto. Humahantong ito sa hindi kanais-nais na damdamin at sama ng loob.

Puwedeng humantong sa pagkapagod ng tagapag-alaga ang pakiramdam na nasosobrahan, hindi pa handa, o ang pag-iisip na magiging tagapag-alaga na lang habambuhay. Pagtuunan ng pansin ang pangangalaga sa sarili mo at humingi ng tulong.

Galit

Minsan, baka hindi mapagpasalamat o ayaw ng tulong mo ang taong iyong inaalagaan. Makakapagpahirap pa ito lalo sa mga bagay-bagay. Madalas na nagreresulta ito sa tensyon at matinding inis.

Patawarin ang sarili. Matutong lumayo at magpahinga. Maaari ding makatulong ang pakikipag-usap sa tao na hahayaan kang mag-vent ng damdamin tungkol sa mga nakaka-trigger ng mga pakiramdam mo ng pagkagalit.

Depresyon

Pakiramdam na walang pag-asa o walang magawa, pakiramdam na wakang kasaya-saya, kahirapan sa pagtulog, at anxiety. Mga senyales ito lahat ng depresyon. May risk ng depresyon para sa mga tagapag-alaga, kaya isipin ang nararamdaman mo araw-araw.

Kung sa tingin mo depressed ka, 'wag mo itong hayaan. Magpa-appointment para magpatingin sa doktor mo o sa mental health professional. Makakatulong sa depresyon ang pag-eehersisyo, therapy, at gamot.

Takot

Puwedeng maka-anxious o makapanakot para sa mga tagapag-alaga ang pagiging responsable sa kalusugan at kagalingan ng ibang tao.

Makakabawas ng anxiety ang pagkakaroon ng back-up plan. Maghanap ng taong puwedeng pumalit sa iyo nang isang oras sa bawat araw. Gayundin, kumausap ng taong pinagkakatiwalaan mo tungkol sa iyong mga alalahanin.

Pagkakonsensya

Karaniwan ang pagkakonsensya ng tagapag-alaga. Dahil, madalas nating iniisip na dapat mas galingan pa natin sa pagtatrabaho. O na dapat mahal na mahal natin ang pagiging tagapag-alaga. O na hindi tayo dapat naiinip o naiirita. Marami pang iba.

'Wag pahirapan ang sarili mo at mag-set ng mga makatotohanang standard. Hindi goal dito na maging perpekto. Ipagmalaki ang sarili mo dahil sa kagustuhang maging mahusay na tagapag-alaga. Pero pagpasensyahan ang sarili mo sa tuwing hindi ka gano'n kahusay.

Inggit

Likas sa tao ang makaramdam ng sama ng loob o inggit. Minsan naiinggit ang mga tagapag-alaga sa mga kaibigang mas malaya ang pang-araw-araw na buhay. O sa mga kamag-anak na nakatira sa malayo at hindi kailangang mangalaga.

Normal mainggit. Pero subukan ding iwasan ang pagfo-focus sa pagkainggit. Sa halip, subukang mag-focus sa kung ano ang mayroon ka. Puwedeng magbago ang mga pakiramdam ng pagkainggit kapag nagpasalamat ka sa kung ano ang mayroon ka.

Mga resource na makakatulong sa mga tagapag-alaga

Para sa maraming tao, karaniwang nakakapanibagong karanasan ang pagiging tagapag-alaga. May dahilan para makaramdam na hindi ka panatag o nasosobrahan paminsan-minsan. Kaya, mahalagang malaman kung saan hihingi ng tulong. Sa website ng UnitedHealthcare mahahanap mo ang mahalagang impormasyon at ang mga resource para matulungan ka sa paglalakbay mo sa pangangalaga.

Nag-aalok din ang UnitedHealthcare ng mga dual-eligible health plan, o mga Dual Special Needs plans, para matulungan ang mga taong kwalipikado para sa parehong Medicaid at Medicare. Kadalasang may mga malubha at nagpapatuloy na pangangailangang medikal ang mga dually eligible para sa Medicaid at Medicare. Idinisenyo ang mga dual-eligible health plan para pasimplehin ang pamumuhay ng mga miyembro. At mapapasimple din ng mga ito ang buhay ng mga tagapag-alaga. Pinapadali ng mga planong ito na i-coordinate ang pangangalaga para sa mga taong nangangailangang i-manage ang maraming doktor, espesyalista at mga serbisyo sa pangangalaga.

Tingnan ang mga UnitedHealthcare plan sa iyong lugar

Maaaring magbago ang mga benepisyo ng dual-eligible o Medicaid plan depende sa kung saan ka nakatira. Maghanap gamit ang ZIP code mo para makita ang tamang planong makatutugon sa iyong mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan.

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM hanggang 8 PM lokal na oras, 7 araw sa isang linggo.

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM hanggang 8 PM lokal na oras, 7 araw sa isang linggo.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink