Lumaktaw sa pangunahing nilalaman
Pangunahing Nilalaman
An older Hispanic woman with a big smile on her face

Kung kukuha ka ng isang dual health plan, mawawala ba ang mga benepisyo mo sa Medicaid?

Pinost: Pebrero 11, 2020

Petsa noong huling in-update: Disyembre 01, 2023

Ang mga dual health plan ay para sa mga parehong may Medicaid at Medicare. Kapag nalaman ng mga tao ang tungkol sa mga karagdagang pakinabang at tampok na iniaalok ng mga dual na plano sa kalusugan, nagagalak sila. Ngunit madaling mapalitan ito ng takot na baka mawala sa kanila ang kanilang mga pakinabang sa Medicaid. Ang sagot ay hindi babaguhin ng dual na plano sa kalusugan ang inyong mga pakinabang sa Medicaid sa anumang paraan. Bukod pa rito, makakakuha kayo ng mas maraming pakinabang. Ituloy ang pagbabasa para makita kung paano ito gumagana.

Kumuha ng libreng gabay mo sa dual plan

 Lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa mga Dual Special Needs plan sa isang madaling maunawaang gabay.

Paano ako magkakaroon ng Medicaid at Medicare?

Upang makakuha ng dual na planong pangkalusugan, kailangan mong maging kwalipikado para sa Medicaid at Medicare. Kwalipikado kayo para sa Medicaid batay sa pagkakaroon ng mababang kita. Kailangan ninyong matugunan ang mga kinakailangan sa kita sa inyong estado. Kwalipikado kayo para sa Medicare batay sa edad (pagiging 65 (na) taong gulang o mas matanda) o dahil sa pagkakaroon ng kapansanan. Ang mga taong kwalipikado para sa Medicare at Medicaid ay "dual-eligible." Dahil dito ay karapat-dapat din sila para sa dual na planong pangkalusugan.

Ang dalawahang planong pangkalusugan ay isang uri ng plano ng Medicare

Kung mayroon na kayong saklaw ng Medicare, marahil ay maroon kayong Original Medicare. Ang dual na planong pangkalusugan ay isang espesyal na uri ng plano ng Medicare, na tinatawag na plano ng Medicare Advantage. Kasama dito ang lahat ng makukuha mo sa Original Medicare, plus saklaw sa inireresetang gamot at marami pang ibang karagdagang benepisyo at feature na dagdag.* Ang mga Dual Special Needs plan ay may $0 na premium para sa mga miyembrong may Dagdag na Tulong (Subsidy sa Mababa ang Kita).

Pananatilihin mo ang parehong plano ng Medicaid na mayroon ka ngayon

Hindi pinapalitan ng dual health plan ang iyong plano ng Medicaid. Mapapanatili mo ang parehong plano ng Medicaid at lahat ng benepisyo ng Medicaid na nakukuha mo ngayon. Mapapanatag ang isip ng mga tao kung alam nilang wala silang isinusukong anumang bagay kapag kumuha ng dual na planong pangkalusugan. Sa dual na planong pangkalusugan, walang mawawala sa inyo at mas marami pa kayong makukuha.

Ano ang susunod na hakbang upang makakuha ng dual na planong pangkalusugan?

Ilagay ang iyong ZIP code sa ibaba upang maghanap ng mga dual na planong pangkalusugan na available sa iyong lugar. O kaya, matuto pa tungkol sa kung paano magpatala sa dual eligible na plano.

Ang paglipat ay mas madali kaysa sa naiisip mo

Kung kwalipikado kayo para sa dual na planong pangkalusugan, maaaring medyo marami ang medikal na pangangailangan ninyo. Nauunawaan namin kung bakit maaaring nag-aatubili kayong lumipat. Bakit kayo magpapakahirap? Ang buong punto ng mga dual na plano ay upang makatulong na maging mas madali ang buhay. Sa UnitedHealthcare, marami na kaming natulungang tao na lumipat. Alam namin kung paano papadaliin ang pagpapa-enroll sa dual na planong pangkalusugan.

UCard®, na makukuha lang sa UnitedHealthcare

Ang iyong UCard ang ID mo bilang miyembro at marami pang iba. Gamitin ang iyong UCard para pambili ng masustansyang pagkain, mga produktong nabibili nang walang reseta (OTC), at pambayad sa mga utility bill.

*Nagkakaiba-iba ang mga benepisyo, feature at/o device depende sa plano/lugar. Maaaring may mga limitasyon, eksklusyon, at/o mga restriksyon sa network.

Tingnan ang mga UnitedHealthcare plan sa iyong lugar

Maaaring magbago ang mga benepisyo ng dual-eligible o Medicaid plan depende sa kung saan ka nakatira. Maghanap gamit ang ZIP code mo para makita ang tamang planong makatutugon sa iyong mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan.

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM hanggang 8 PM lokal na oras, 7 araw sa isang linggo.

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM hanggang 8 PM lokal na oras, 7 araw sa isang linggo.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink