Lumaktaw sa pangunahing nilalaman
Pangunahing Nilalaman
Close-up of a young White woman brushing her teeth in the bathroom

Coverage ng Medicaid sa ngipin para sa mga bata at adult

Pinost: Agosto 16, 2023

Petsa noong huling in-update: Hulyo 17, 2023

Mahalaga para sa lahat ang magandang kalusugan ng bibig, anuman ang edad mo. May kaugnayan sa kabuuang kalusugan mo ang kalusugan ng iyong bibig, mga ngipin, at gilagid. Puwede makaapekto ang mga problema sa bibig sa iba pang bahagi ng katawan mo.

Ang pagkabulok ng ngipin at sakit sa gilagid ay maaaring humantong sa mabahong hininga, mga impeksyon sa bibig, at pagkawala ng ngipin. Posible ring may ugnayan ang mga impeksyon sa bibig at diyabetis, sakit sa puso, at stroke. Bukod sa pagsesepilyo at pagfo-floss araw-araw, mahalagang bumisita sa dentista para sa mga regular na pagpapatingin at paglilinis. Titingnan ng dentista ang kalusugan ng bibig mo. Mas madaling ayusin ang mga problema kapag maaagapan ang mga ito.

Sakop ba ng Medicaid ang pangangalaga sa ngipin ng mga adult?

Mina-manage ng bawat estado ang sarili nitong programa sa Medicaid. Kaya maaaring piliin ng bawat estado kung anong mga benepisyo sa ngipin ang ibibigay nito sa mga adult na naka-enroll sa Medicaid. Sa karamihan ng mga esyado, sakop ang mga serbisyo sa ngipin na pang-emergency para sa mga adult. Pero wala pang kalahati ng mga estado ng U.S. ang kasalukuyang nagbibigay ng komprehensibong pangangalaga sa ngipin. Walang minimum na kinakailangan ang coverage ng Medicaid para sa ngipin para sa mga adult. Maghanap ng mga plano ng Medicaid sa kung saan ka nakatira para makita kung iniaalok ang coverage para sa ngipin ng mga adult sa estado mo.

Sakop ba ng Medicaid ang pangangalaga sa ngipin ng mga bata?

Sakop ng Medicaid ang mga serbisyo sa ngipin para sa mga bata na wala pang 21 taong gulang na naka-enroll sa Medicaid. Ang pangangalaga sa ngipin ay bahagi ng kumpletong set ng mga benepisyong kailangan ng mga bata at kabataan para sa wastong preventive at developmental na pangangalaga.

Ang mga ahensya ng Medicaid ng estado ay maaaring magdisenyo ng kanilang mga programa sa ngipin. Pero dapat silang sumalo ng higit pa sa mga serbisyong pang-emergency. Kailangang isama ng lahat ng programa ng Medicaid para sa ngipin ng mga bata ang 3 bagay na ito:

 1. Pag-relieve ng pananakit at mga impeksyon
 2. Pagpapanumbalik ng ngipin
 3. Pagpapanatili ng kalusugan ng ngipin

Kung kailangan ng isang bata ng pangangalaga sa ngipin bilang medikal na pangangailangan, sasaluhin ng Medicaid ang mga serbisyong iyon. Gayundin, kung may natuklasang kondisyong pangkalusugan na nangangailangan ng paggagamot sa panahon ng routine health screening, sasaluhin ng Medicaid ang paggagamot na iyon. Hindi mahalaga kung kasama sa plano ng Medicaid ng estado o hindi ang mga serbisyo sa pangangalaga.

Sakop ba ng CHIP ang pangangalaga sa ngipin?

Ang CHIP ay ang Children's Health Insurance Program. Nagbibigay ang CHIP ng murang coverage sa kalusugan ng mga bata sa mga pamilyang kumikita ng masyadong mataas para maging kuwalipikado sa Medicaid. Sa ilang estado, ang mga benepisyo sa ngipin sa CHIP ay pareho sa programa ng estado na Medicaid. Sa ibang mga estado, hiwalay na programa mula sa Medicaid ang CHIP. Kung gayon, puwedeng piliin ng isang estado na mag-alok ng mga benepisyo sa ngipin ng mga bata na katumbas ng 1 sa 3 opsyong ito:

 1. Ang pinakasikat na plano sa ngipin ng mga pederal na empleyado para sa mga dependent
 2. Ang pinakasikat na plano na pinili para sa mga dependent sa plano sa ngipin ng empleyado sa estado
  o
 3. Ang coverage sa ngipin na inaalok sa pamamagitan ng pinakasikat na pribadong plano ng insurance sa estado

Anong mga serbisyo sa ngipin ng mga bata ang sakop ng Medicaid?

Walang standard na listahan ng mga serbisyo sa ngipin na sakop ng Medicaid para sa mga bata. Pinipili ng mga estado kung anong pangangalaga at paggamot ang sakop ng Medicaid at kung gaano kadalas. Puwedeng saluhin ng ilang estado ang mga konsulta at pagpapalinis ng ngipin nang 2 beses sa isang taon. Sa ibang estado, posibleng 1 routine na pagbisita sa dentista lang ang sakop.

Ang pagkabulok ng ngipin, o mga cavity, ang pinakakaraniwang sakit ng mga bata na edad 6–18.1 Kaya, hindi nakakagulat na marmaing programa ng Medicaid ang nagbibigay-diin sa pagpigil ng mga cavity. Maaaring kabilang sa ilang karaniwang paggagamot ang*:

 • Eksaminasyon ng ngipin at mga x-ray — Sa eksaminasyong ito, matitingnan ng dentista ang mga ngipin at gilagid para sa anumang cavity o iba pang mga isyu. Ang mga x-ray ay mga larawan na ginagamit ng mga dentista para makita ang mga ugat ng ngipin, matingnan ang mga buto sa paligid ng ngipin, at mahanap ang mga senyales ng cavity o iba pang sakit.
 • Sealant ng ngipin — Ipinapahid ang mga manipis na plastic coating na ito sa mga molar (mga ngipin sa likod). Pinupuno ng mga sealant ang mga butas at uka kung saan maaaring maipon ang pagkain at mikrobyo, at humantong sa mga cavity.
 • Mga paggagamot ng fluoride — Gumagamit ang dentista ng brush o cotton swab para magpahid ng pansamantalang coating sa ngipin. Tumutulong ang fluoride na pigilan ang pagsisimula ng mga bagong cavity at ihinto ang pagkalat ng mga dati nang cavity.

Karaniwang sakop ng Medicaid ang iba pang mga serbisyo sa ngipin kapag medikal na pangangailangan ang mga ito. Gaya ng mga brace para maituwid ang mga ngipin ng bata. O pagtatanggal ng wisdom teeth. Pero maaaring nagkakaiba-iba depende sa estado ang mga alituntunin para sa medikal na pangangailangan.

Access sa pangangalaga ang susi sa pagpapabuti sa kalusugan ng ngipin ng mga bata

Milyon-milyong bata at kabataan ang kuwalipikado sa libre o murang coverage para sa kalusugan at ngipin sa pamamagitan ng Medicaid at CHIP. At tumataas ang bilang na iyon bawat taon. Pero malaking hamon ang pag-access sa pangangalaga. Posibleng walang dentista sa kanilang lugar ang ilang bata. O baka wala silang transportasyon.

Hindi naiintindihan ng ilang pamilya na kailangang regular na magpatingin ng mga bata sa dentista, kahit na walang nakikitang mga problema. Hindi alam ng ilang mga magulang na eligible ang kanilang mga anak na makakuha ng mga serbisyo sa ngipin. Maaari ding maging mas mahirap makakuha ng pangangalaga sa ngipin dahil sa mga balakid sa wika.

Nakatuon ang UnitedHealthcare sa pagtulong sa aming mga miyembro na masulit ang lahat ng benepisyong inaalok sa pamamagitan ng kanilang planong pangkalusugan sa Medicaid. Bisitahin ang InsureKidsNow.gov para humanap ng dentista sa iyong komunidad na tumitingin sa mga bata at tumatanggap ng Medicaid at CHIP.

*Nagkakaiba-iba ang mga benepisyo, feature at/o device depende sa plano/lugar. Maaaring may mga limitasyon, eksklusyon, at/o mga restriksyon sa network. Para sa mga detalye tungkol sa mga eksaktong benepisyong makukuha sa mga plano ng Medicaid sa iyong lugar, pakihanap ang mga plano gamit ang ZIP code sa kung saan ka nakatira.
1 Kalusugan ng Bibig ng mga Bata (Children’s Oral Health, CDC, Abril 6, 2022)

Sa anong uri ng plano ako eligible?

Sagutin ang ilang maiikling tanong para makita kung anong uri ng plano ang nababagay sa iyo.

Maghanap ng mga plano ng Medicaid sa lugar mo

Maaaring magbago ang mga benepisyo ng Medicaid o dual-eligible plan depende sa kung saan ka nakatira. Maghanap gamit ang ZIP code mo para makita ang tamang planong makatutugon sa iyong mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink