Lumaktaw sa pangunahing nilalaman
Pangunahing Nilalaman
A young, 20-something African American mother-to-be with her hand resting on her pregnant belly

Coverage ng Medicaid para sa mga buntis na babae at kanilang mga sanggol

Pinost: Agosto 16, 2023

Petsa noong huling in-update: Agosto 17, 2023

Sinasaklaw ng Medicaid ang halos kalahati ng lahat ng panganganak sa Estados Unidos bawat taon. Ito ang pangunahing pinagmumulan ng saklaw sa pangangalagang pangkalusugan para sa mga babaeng buntis na mababa ang kita. Ang saklaw ng Medicaid para sa mga ina ay nagsisimula sa panahon ng pagbubuntis at tumatagal nang hindi bababa sa 60 araw pagkatapos manganak.

Sa 2023, nagbigay ang Kongreso ng paraan para mapalawig ng mga estado ang saklaw ng Medicaid sa mga ina nang 12 na buwan pagkatapos manganak. Higit sa kalahati ng mga estado ng U.S. ang piniling gawin ito.1 Higit pang mga estado ang inaasahang gagawa nito sa 2023.

Sino ang maaaring maging kwalipikado sa saklaw ng Medicaid para sa pagbubuntis?

Ang eksaktong mga kinakailangan para sa pagiging karapat-dapat sa Medicaid ay nakadepende sa kung saan ka nakatira. Dapat saklawin ng mga programang Medicaid ng Estado ang mga buntis na kababaihan na kumikita ng 133% ng pederal na antas ng kahirapan (FPL) o mas kaunti. Ngunit maaaring saklawin pa rin ng ilang estado ang mga taong kumikita ng higit pa riyan. Ang mga babaeng kumikita ng sobra para maging kuwalipikado para sa Medicaid ngunit hindi sapat para bayaran ang pribadong segurong pangkalusugan ay maaaring makakuha ng saklaw sa buntis sa pamamagitan ng Programa ng Seguro sa Kalusugan ng mga Bata (Children's Health Insurance Program, CHIP). Ang mga legal na imigrante ay maaari ding makakuha ng saklaw para sa kalusugan sa pamamagitan ng CHIP.

Dapat mag-apply ang mga babae para sa Medicaid sa sandaling malaman nilang buntis sila. Sa ganoong paraan, makakakuha sila ng saklaw sa lalong madaling panahon.

Sinasaklaw ng Medicaid ang mga buntis na kababaihan bago, habang at pagkatapos manganak

Anong mga serbisyong pangangalaga sa pagbubuntis ang sinasaklaw ng Medicaid?

Sinasaklaw ng Medicaid ang mga buntis na kababaihan bago, habang at pagkatapos manganak. Ang pangangalagang prenatal ay sa panahon bago ang panganganak. Ang mabuting pangangalaga bago ang panganganak ay mahalaga. Ito ay upang masuri ang kalusugan ng ina at ng sanggol sa panahon ng pagbubuntis. Tinutulungan din nito ang mga doktor na matugunan ang mga problemang maaaring mangyari.

Sinasaklaw ng Medicaid ang mga regular na pagsusuri. Sinasaklaw din ng karamihan sa mga estado ang mga bitamina at mga pagsusuring ultrasound bago ang panganganak. Kung kailangan ng isang babae ang ibang medikal na kinakailangan na pangangalaga sa panahon ng pagbubuntis, sasaklawin ng Medicaid ang mga serbisyong iyon.

Sinasaklaw ng Medicaid ang lahat ng pangangalaga sa panahon ng panganganak, kabilang ang halaga ng pananatili sa ospital o sentro ng panganganak. Sinasaklaw din ng Medicaid ang pangangalaga pagkatapos ng panganganak. Tinatawag ito na postpartum period o panahon pagkatapos ng panganganak. Maaari itong mapanganib na panahon para sa mga ina at kanilang mga sanggol. Kaya mahalaga ang mabuting pangsubaybay na pangangalaga.

Nag-aalok ang UnitedHealthcare ng mga karagdagang serbisyo sa buong pagbubuntis at sa lampas pa nito

Kasama sa mga planong pangkalusugan ng Medicaid ng estado ang mga karaniwang benepisyo. Ngunit maaari ding magbigay ang UnitedHealthcare ng mga karagdagang programa para sa mga babaeng miyembro namin sa Medicaid.* Nakakatulong ang ilan sa mga programang ito na matiyak na may ligtas at malusog na pagbubuntis ang mga kababaihan. Ang iba ay tumutulong sa mga ina na alagaan ang kanilang mga bagong silang pagkatapos ng kapanganakan.

Maaaring kabilang sa aming mga value-added na programa ang*:

  • UnitedHealthcare Healthy First Steps® — Tumutulong sa lahat ng buntis na babae na makahanap ng mga tagapagbigay ng serbisyo at kumonekta sa mga lokal na mapagkukunan. Nagbibigay din ng karagdagang tulong sa panahon ng mga peligrosong pagbubuntis at nang hindi bababa sa 2 na buwan pagkatapos ng panganganak.
  • Digital na Edukasyon at mga Gantimpala Naghahatid ng iniangkop na edukasyon sa bawat yugto ng pagbubuntis. At ginagantimpalaan ang mga ina para sa pagpunta sa mga pagbisita sa panahon ng pagbubuntis at pagkatapos ng panganganak.
  • Mga Pagkaing Inihahatid sa Bahay — Nagdadala ng mga pagkain sa mga babae pagkatapos lumabas ng ospital.
  • Mga Serbisyong Pangangalaga sa Loob ng Tahanan — Nag-aalok ng mga pagbisita at suportang medikal sa tahanan kung kinakailangan.
  • Suporta sa Pagpapasuso — Nagbibigay sa mga bagong ina ng hanggang 6 na virtual na pagbisita upang tumulong sa pagpapasuso.
  • Wellhop para sa Nanay at Sanggol — Nagbibigay-daan sa mga ina na magbahagi ng mga tip at kuwento sa ibang mga kababaihan sa buong pagbubuntis sa pamamagitan ng isang online na komunidad.
  • Mga Supply — Nagbibigay ng mga diaper, upuan sa kotse, breast pump at iba pang mahahalagang supply na kailangan sa panahon ng pagbubuntis at sa pangangalaga sa mga bagong sanggol.

*TANDAAN: Nagkakaiba-iba ang mga benepisyo ayon sa plano at lugar ng serbisyo. Nalalapat ang mga limitasyon at pagbubukod. Para sa mga detalye tungkol sa mga eksaktong pakinabang na makukuha sa mga plano ng Medicaid sa iyong lugar, mangyaring maghanap ng mga plano gamit ang ZIP code sa kung saan ka nakatira.

Sinasaklaw ba ng Medicaid ang mga doula?

Ang doula ay isang hindi klinikal na tao na nagbibigay ng suporta para sa mga kababaihan bago, habang at pagkatapos ng panganganak. Ipinapaliwanag ng mga doula ang mga medikal na pamamaraan sa simpleng salita. Tumutulong sila sa pagpapasuso. Nagbibigay sila ng kalinga sa panahon ng pag-labor. Tinuturuan din nila ang mga kababaihan tungkol sa mga kasanayan sa pagharap sa mga sitwasyon at pag-aalaga ng sanggol. Ang pangangalaga ng doula ay nagreresulta sa mas kaunting mga C-section, mas kaunting paggamit ng gamot sa pananakit at mas mababang antas ng pagkamatay ng ina.2

Ngayon, higit sa kalahati ng lahat ng estado ay nagbibigay ng saklaw ng Medicaid para sa pangangalaga ng doula o nagsusumikap para maialok ito.3 Nagsusumikap din ang UnitedHealthcare na mag-alok ng pangangalaga ng doula sa mga estado kung saan hindi ito saklaw ng Medicaid. Nakikipagtulungan kami sa The Doula Network (TDN) . Magkasama naming sinusubok ang mga programa sa pangangalaga ng doula sa 5 na mga estado — Arizona, Kansas, Kentucky, Texas at Washington.

Sa pag-aalok ng pangangalaga ng Doula, nangunguna ang UnitedHealthcare sa mga bagong uso sa pinamamahalaang pangangalaga ng Medicaid.

*Nagkakaiba-iba ang mga benepisyo, feature at/o device depende sa plano/lugar. Maaaring may mga limitasyon, eksklusyon, at/o mga restriksyon sa network.

Sa anong uri ng plano ako eligible?

Sagutin ang ilang maiikling tanong para makita kung anong uri ng plano ang nababagay sa iyo.

Maghanap ng mga plano ng Medicaid sa lugar mo

Maaaring magbago ang mga benepisyo ng Medicaid o dual-eligible plan depende sa kung saan ka nakatira. Maghanap gamit ang ZIP code mo para makita ang tamang planong makatutugon sa iyong mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink