Pumunta sa pangunahing content Pangunahing Nilalaman

Mga pakinabang ng Medicaid

Nagbibigay ang Medicaid ng segurong pangkalusugan para sa ilang taong may mababang kita, mga bata, buntis, matatanda, at mga taong may mga kapansanan. Inaatasan ng pamahalaang pederal ang mga estado na magbigay ng ilang partikular na minimum na medikal na pakinabang sa mga taong karapat-dapat para sa Medicaid. Maaaring piliin ng mga estado na magbigay ng mga karagdagan at opsyonal na pakinabang.

Pambahay na pangangalagang pangkalusugan ng Medicaid

Learn about Medicaid home health care services and how in-home health care can help seniors stay living independently in their own homes.

Learn about home health care

Ano ang Medicaid at ano ang sinasaklaw nito?

Paliwanag sa Medicaid. Ang Medicaid ay isang programa ng pamahalaan sa pangangalaga ng kalusugan para sa mga taong may mababang kita. Ang programang Medicaid at ang sinasaklaw ng Medicaid.

Learn about Medicaid coverage

Sa anong uri ng plano ako karapat-dapat?

Sagutin ang ilang maiikling tanong upang makita kung anong uri ng plano ang maaaring akma para sa iyo.

Saklaw ng Medicaid sa ngipin para sa mga bata at nasa hustong gulang

Find out about Medicaid dental coverage and benefits that may be available to adults or children with CHIP.

Learn about dental benefits

Saklaw ng Medicaid para sa mga buntis na kababaihan at kanilang mga sanggol

Find out about Medicaid pregnancy coverage to take care of women before, during and after pregnancy.

Learn about pregnancy coverage

Maghanap ng mga plano sa iyong lugar

Maaaring magbago ang mga benepisyo ng Medicaid o kwalipikado sa dalawahan na plano depende sa kung saan ka nakatira. Maghanap gamit ang iyong ZIP code upang makita ang tamang planong makatutugon sa iyong mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink